بررسی زمین‌شناسی اقتصادی کانسار مس تالمسی (منطقه انارک)


بررسی زمین‌شناسی اقتصادی کانسار مس تالمسی (منطقه انارک)
کانسار مس تالمسی، در فاصلهء 34 کیلومتری شمال غربی شهر انارک ، در هستان اصفهان واقع شده هست .


بررسی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی پی سنگ ساختگاه سد مروک بروجرد
در این کانسار آثار فعالیتهای شدادی به چشم می‌خورد.


ماگماتیسم، متالورژنی و مکانیسم جایگزینی توده گرانیتوئیدی زاهدان
در سال 1935 اولین گروه آلمانها جهت اکتشاف مس به این منطقه اعزام شدند.


ماهیت سیالهای درگیر و نقش آنها در تشکیل پگماتیتهای منطقه همدان
مدت فعالیت این گروه سه سال بود و بعدا ادامهء اکتشاف و هستخراج را شرکت کل معادن ایران به مدت بیش از 20 سال به طور پراکنده و مقطعی به عهده گرفت .


مطالعه محیط رسوبی و برسی خصوصیات مخزنی بخش بالایی سازند سورمه (سازند عرب) در میدان رشادت
مجموع سالهای هستخراج مواد معدنی بین 8 تا 12 سال بوده هست .


بررسی سنتز یک مرحله ای مشتقات جدید از خانواده 4H - پیران
در منطقه از تشکیلات پروتروزوئیک فوقانی تا کواترنری قابل مشاهده هست .


تحلیل ساختاری تنگ بستانک و محدوده اطراف از طریق آنالیز مورفوتکتونیکی
سنگهای تشکیل‌دهنده این کانسار عمدتا از جنس اوندزیت و اوندزیت بازالتی می‌باشند.


تحلیل هندسی و جنبش گسل کوهبنان(حدفاصل چترود-کوهبنان)
این سنگها متعلق به واحد زیرین ائوسن تحتانی بوده و به سازند اوندزیتی گرگاب مشهورند.


ارزیابی پروتئین برخی از خوراکهای دام در ایران بر اساس سیستم CNCPS
تماس این سازند اوندزیتی با واحد قدیم‌تر خود یعنی کنگلومرای پالئوسن (معادن کنگلومرای کرمان) گسلی و از نوع روراندگی می‌باشد.

گسلهای منطقه عمدتا روند شمال غرب - جنوب شرق و شمال شرق - جنوب غرب دارند.

شیب اونها اکثر بین 55 تا 70 درجه به سمت جنوب و جنوب غرب می‌باشد.

تحت تاثیر عملکرد این سنگها و صعود سیالات هیدروترمالی سنگ اولیه کاملا آلتره شده هست .

کانی‌سازی نیز در اثر همین فرآیند به وجود آمده هست .

آلتراسیون سنگ در بر گیرنده کانسار عمدتا از نوع آرژیلیکی و کربناتی می‌باشد.

دو مجموعه کانی حاصل از عملکرد فرآیند آلتراسیون قابل تشخیص‌اند که عبارتند از مجموعه سیلیس + سرسیت + کانیهای رسی + کربنات +- آلبیت و مجموعه سیلیس + کربنات + کلریت .

مجموعه اول حاصل آلتراسیون کانیهای پلاژیوکلاز و فلدسپات پتاسیم و مجموعه دوم حاصل آلتراسیون کانیهای مافیک می‌باشد.

کانه‌های کانسار عمدتا از نوع آرسنید نیکل، کبالت ، مس و همچنین سولفیدهای مس می‌باشد.

غیبت بعضی کانه‌های حرارت بالا مانند سولفیدهای نیکل و کبالت در کانسار قابل توجه هست .

به نظر می‌رسد که زون دارای اونومالی، هم‌اکنون در اعماق 30 و 42، ترجیحا 42 متری برنامه دارد.

بالاترین عیار اندازه‌گیری شده مس در تمامی نمونه‌ها مربوط به این عمق می‌باشد.

مس با بعضی از عناصر مانند نیکل، کبالت و آرسنیک همبستگی مثبت و قوی نشان می‌دهد.

اما با بعضی عناصر دیگر مانند روی، وانادیوم و هسترانسیوم بیشتر همبستگی منفی نشان می‌دهد.

همچنین به نظر می‌رسد کانی‌سازی مس ، نیکل و کبالت با اکسیدهای پتاسیم، کلسیم و سیلیسیم همبستگی مثبت دارد.

با توجه به هم امتداد بودن کانی‌سازی با جهت شمال غربی، به نظر می‌رسد گسل تالمسی نقش تعیین‌نماينده‌ای در کانی‌سازی داشته هست .

با توجه به بررسیهای به عمل آمده به نظر می‌رسد یکی از سه منشا آبهای ماگمایی، محبوس و جوی تامین‌نماينده سیال هیدروترمالی در این کانسار باشند.

البته برای تعیین دقیق منشا سیال، بایستی مطالعات ایزوتوپی بر روی عناصری چون گوگرد، اکسیژن و هیدروژن انجام شود.

با توجه به وجود کانه‌های نیکل، کبالت و مس به نظر می‌رسد سنگهای بازیک و اولترابازیک تامین‌نماينده عناصر فوق‌الذکر بوده‌اند.

وجود گسلهای متعدد و متنوع با امتدادها و شیبهای مختلف در اطراف کانسار تالمسی منطقه‌ای مستعد را از لحاظ زون دارای شکستگی و گسل فراهم آورده هست .

شکسته شدن کمپلکسهای آرسنیدی نیکل، کبالت و مس و کمپلکسهای سولفیدی مس ، به واسطه کاهش شدید فشار در این زون انجام شده هست .

نقش عنصر آرسنیک به دلیل خصوصیات آمفوتری و تشکیل کمپلکسهای پایدار حتی در PH بالاتر از 7 شایان توجه هست .

این نقش با عدم وابستگی مهاجرت عناصر نیکل و کبالت به PH از اهمیت مضاعفی برخوردار هست .
98 out of 100 based on 48 user ratings 1298 reviews

پترولوژی افیولیت های منطقه انارک(شمال شرق استان اصفهان) با تاکید ویژه بر مطالعه سنگ های اولترامافیک- مافیک افیولیت شمال انارک و سنگ های اولت
بررسی فراوانی مننژیت ناشی از کریپتوکوکوس نئوفورمنس در مبتلایان به عفونتHIV بستری در بیمارستان سینای کرمانشاه و مراجعین سرپایی در سال 1382
بررسی گسل شمال تبریز در فاصله بین تبریز و بستان آباد
پترولوژی اسکارنها در هاله دگرگونی توده نفوذی قهرود (جنوب غرب کاشان)
بیواستراتیگرافی و تطابق چینه ای گروه بنگستان در میادین نفتی سرکان و ماله کوه
بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سنگرد و نقش آنها در آب بندی سد
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*