ارزیابی کاربرد زهکشهای عمودی در بهسازی خاکهای رسی مجتمع پتروشیمی بندر امام


ارزیابی کاربرد زهکشهای عمودی در بهسازی خاکهای رسی مجتمع پتروشیمی بندر امام
روشهای مختلفی جهت آماده‌سازی زمین برای تحمل تنش‌های ناشی از سازه‌ها وجود دارد.


معرفی فاز تکتونیکی قبل از آپسین در البرز
تعداد محدودی از این روشها در کشور اسلامی ایران شناخته شده و به صورت گسترده مورد هستفاده برنامه گرفته‌اند.


پتروگرافی و بررسی ژئو شیمیایی لایه های آهکی سازند باروت در البرز مرکزی
متاسفانه کاربرد این روشها غالبا بدون ملاحظات اقتصادی صورت می‌پذیرد.


مجموعه افیولیتی نائین: شواهد پالئو و نئوتتیس در ایران مرکزی
در پژوهش حاضر، روش پیش‌بارگذاری همراه با کاربرد زهکشهای عمودی در مجتمع پتروشیمی بندر امام واقع در بندر امام خمینی به عنوان روشی اقتصادی مورد هستفاده برنامه می‌گیرد.


شبیه سازی هیدرولیک قنات
اگرچه این روش از چندین دهه قبل در نقاط مختلف اروپا و آمریکا بکار برده شده و در متون علمی به کرات در مورد اون بحث شده هست ، لیکن اکثر مقالات فقط جنبه آکادمیک و آموزشی داشته و تا جایی که نگارنده تحقیق و تفحص نموده چگونگی کاربرد تئوری‌های مربوطه در کمتر کتاب یا مقاله‌ای تشریح شده هست .


دگرگونی مجاورتی در پیرامون توده های نفوذی شمال اشنویه
پیش‌بارگذاری به معنای وارد کردن تنشی بر روی سطح زمین به منظور تحکیم اون قبل از ساختن سازه مورد نظر می‌باشد.


پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های دگرگونی منطقه سورسات (شمال غرب تکاب)
اعمال تنش بر خاک به روشهای متفاوتی انجام می‌شود و معمولا بیش از تنش‌های طراحی می‌باشد.


محیط رسوبی، میکروفاسیس و چینه شناسی توالی ها در بخش زیرین سازند کنگان در خلیج فارس
در این پژوهش اعمال تنش توسط خاکریزی انجام شده هست .


متامورفیسم در چهار گوش تکاب بر اساس مطالعات جدید
در زمین‌های حاوی خاک ریزانه به دلیل پایین بودن تراوایی، وقت تحکیم بسیار زیاد می‌شود.

به منظور تسریع در تحکیم، زهکش‌های عمودی در زمین نصب می‌شوند تا مسیر خروج آب از خاک را کاهش دهند.

زهکشهایی که در این خصوص هستفاده می‌شوند انواع مختلفی دارند و به روشهای گوناگونی نصب می‌گردند.

در این پروژه نوع جدیدی از زهکش‌ها که توسط آقای دکتر ایزدی ساخته شده، بکار برده شده هست .

زهکش‌های مذکور که در اینجا به عنوان زهکش‌های فنری نامگذاری می‌شوند دارای مزیت‌های ویژه‌ای نسبت به انواع مشابه در دنیا می‌باشند.

ارزانی و کارآیی بالا از جمله این مزیت‌ها هستند.

در هر حال هدف اصلی این پایان‌نامه دستیابی به اصول عملی و کاربردی پیش‌بارگذاری هست و در این خصوص نگارنده از تئوری‌های معتبر در علم ژئوتکنیک هستفاده کرده هست .

کارآیی زهکش‌های فنری به عنوان نقطه آغازین نسل جدید از زهکش‌ها در این پایان‌نامه بحث می‌شود.
66 out of 100 based on 41 user ratings 416 reviews