تحلیل ساختاری منطقه قلعه سنگی (جنوب شرق میدان گل نیریز)


تحلیل ساختاری منطقه قلعه سنگی (جنوب شرق میدان گل نیریز)
ناحیه مورد مطالعه بین طول‌های جغرافیایی 55 درجه تا 55 درجه 15 دقیقه و عرض‌های 28 درجه 30 دقیقه تا 29 درجه برنامه دارد و مساحتی حدود 1150 کیلومترمربع را در بر می‌گیرد.


مبانی نظری بارورسازی ابرها
گسترده مورد مطالعه شامل قسمتی از میدان گل با توپوگرافی هموار و ارتفاعات مجاور اون در شرق و جنوب می‌باشد که رخنمون سنگ‌های رسوبی و آذرین همراه با عملکرد گسلش‌های مختلف توپوگرافی اون را شکل داده هست .


بررسی روابط مکانی- فضائی هادیشهر (شهرستان جلفا) با مراکز جمعیتی پیرامون در راستای ساماندهی
قدیمی‌ترین رخنمون رسوبات مربوط به آهک‌های کرتاسه می‌باشد که به صورت تکتونیکی بیرون‌زدگی دارند.


عملکرد طرح بازسازی شهر مهران
نهشته‌های کرتاسه گسترده‌ترین رخنمون را دارند.


مفاهیم کاربردی در نئوتکتوتیک
رسوبات ترشیری در بخش شمالی گستردگی چندانی ندارند.


ایران و دلایل زمین شناختی زمین لرزه ها (نگرش موردی: زمین لرزه ی دی 1382 بم)
در بخش جنوبی بیشترین رخنمون سنگ‌ها متعلق به سازندهای آغاجاری، رازک و جهرم هست که سازند اخیر در ارتفاعات جنوبی منطقه دیده می‌شود.


خصوصیات سنگ نمک
از نظر ساختاری راندگی‌ها مهمترین و شاخص‌ترین گسل‌های موجود در منطقه هستند.


کاربرد روش های ژئوترمپکی جهت پی جویی و حل مشکلات زمین شناسی مهندسی
به خاطر بالا بودن شدت دگرشکلی سازوکار حاکم به صورت زونی از راندگی‌های فلسی نزدیک به هم هست .


انباشت لایه های نازک به روش پراکنش در خلاء
امتداد این گسل‌ها حدود N 120-140 و جهت شیب اونها به سوی شمال شرق می‌باشد.

این گسل‌ها طویلترین گسل‌های ناحیه مورد مطالعه نیز هستند.

درزه‌های با روند شمال غرب - جنوب شرق (درزه‌های رهایی) و درزه‌های با روند شمال شرق - جنوب غرب (درزه‌های کششی) بیشترین تعداد درزه را به خود اختصاص می‌دهند.

دسته درزه‌های شناخته شده امتداد متوسط N 45-50 را برای تنش اصلی حداکثر نشان می‌دهند که در بعضی نقاط نزدیک گسل انحراف تا 20 درجه نیز مشاهده می‌گردد.

دانسیته درزه‌ها نزدیک به گسل افزایش می‌یابد.

این ناحیه از نظر زمین‌شناسی ناحیه‌ای قسمتی از زون سنندج سیرجان و زاگرس را شامل می‌شود.

و از نظر زمین‌ساختی بین دو صفحه فارسی و عربی برنامه می‌گیرد و ساختارهای منطقه در نتیجه زیر راندگی صفحه حربی و فشارش در جهت تقریبی N 50 درجه تشکیل شده‌اند.

دشت‌ریز آب توسط ارتفاعات محصور گردیده و بطور عمده با رسوبات کواترنری پوشیده شده هست .

توده‌های اولترابازیک اطراف اون با گسلش بزرگ زاویه بالا رانده شده‌اند وجود ساختارهایی از رسوبات زاگرس در زیر دشت که بانپ‌های بزرگ پوشیده شده باشند غیر متحمل بنظر می‌رسد.

توده‌های اولترابازیک از لحاظ پی‌جویی برای فلزات پایه مخصوصا کرومیت مناسب به نظر می‌رسند.

آب‌های موجود در دشت تقریبا نامطلوب هست و اکثر آب‌ها حالت شور یا نیمه‌شور دارند.
72 out of 100 based on 17 user ratings 692 reviews