مقایسه نظرات دانشجویان پرستاری و غیرپرستاری (گروه پیراپزشکی) نسبت به انتخاب پرستاری به عنوان یک شغل

بررسی تاثیر آموزش مدیریت زمان بر تعارض کار-زندگی پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 1386
بررسی عادات خواب دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر رشت از دیدگاه والدین در سال 1387
بررسی ارتباط خودکارآمدی و رفتارهای بهداشتی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1387
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران و ماماهای بیمارستان شهید صدوقی یزد در مورد احتیاطات ایزولاسیون استاندارد
طراحی و ارزشیابی مدل پرستاری آموزش به بیمار در بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر
بررسی مقایسه‌ای میزان تاثیر برنامه بازی آشناسازی و انحراف فکر بر شدت درد و اضطراب پروسیجرهای تزریقی و رضایتمندی والدین در کودکان سن قبل از
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

مقایسه نظرات دانشجویان پرستاری و غیرپرستاری (گروه پیراپزشکی) نسبت به انتخاب پرستاری به عنوان یک شغل
با توجه به یافته‌های این بررسی 69 % دانشجویان پرستاری و 3ˆ43 % دانشجویان غیرپرستاری زن بودند و در زمینه سوابق تحصیلی 21 % از دانشجویان پرستاری سال دوم و 34 % سال سوم و 42 % سال چهارم بودند ، در صورتیکه 3ˆ23 % از دانشجویان غیرپرستاری سال اول و 7ˆ76 % سال دوم بودند ، 8ˆ57 % از دانشجویان غیرپرستاری دارای دوست پرستار - 4ˆ34 % از اونها سابقه بستری شدن در بیمارستان و 2ˆ73 % در خانواده بیمار داشته‌اند اما در زمینه‌های مذکور به ترتیب 51 % - 26 % - 66 % از دانشجویان پرستاری چنین سوابقی را نشان می‌دهند.


طراحی و ارزشیابی مدل مدیریت کنترل درد با رویکرد پرستاری در بیماران بعد از اعمال جراحی
رویهم رفته در جواب به بعضی از سوالات اختلاف نظر اونچنانی بین دو گروه وجود نداشته و چنانچه در جواب به اینکه پرستاران مشغله کاری دارند ، 8ˆ91 % دانشجویان پرستاری و 3ˆ93 % دانشجویان غیرپرستاری جواب موافق دادند که در برگیرنده این مطلب هست که پرستاران در بخشها و قسمتهای مختلف مشکلات کاری زیادی دارند و در مورد اینکه پرستاران نیاز به درجات بالاتری دارند 6ˆ89 % از دانشجویان پرستاری و 1ˆ93 % دانشجویان غیرپرستاری جواب موافق دارند که این خود مشخص نماينده این مسئله هست که ادامه تحصیل در مورد پرستاری یکی از شرایط موثر در جذب دانشجوی پرستاری خواهد بود.


بررسی تناسب شخصیت دانشجویان پرستاری جدید الورود سال 1387 دانشگاه علوم پزشکی کرمان با این رشته و عوامل موثر در انتخاب آن
در جواب به اینکه پرستاران از عنوان پرستاری ناراضی هستند 3ˆ87 % از دانشجویان پرستاری و 6ˆ80 % از دانشجویان غیرپرستاری نظر موافق داشتند که این نظرات حاکی از اون هست که تغییر عنوان پرستاری در جذب دانشجوی پرستاری موثر واقع خواهد شد.


بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی با بیماران دریافت‌کننده پیوند کلیه شهر کرمان در سال 87
در زمینه اینکه پرستاران مجری دستورات پزشکان هستند ، 86 % دانشجویان پرستاری و 94 % دانشجویان غیرپرستاری نظر موافق داشتند که طرز تفکر دانشجو در این میان بدین صورت هست که پرستار فقط گیرنده و مجری دستورات پزشکان بوده و در چگونگی مراقبت از بیماران و اجرای پاره‌ای از درمانهای خاص هیچگونه قدرت تصمیم‌گیری ندارد.


بررسی تأثیر کرم آلوورا بر شدت عارضه پوستی اشعه درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی رازی شهر رشت در سال 87-1386
از طرفی 8ˆ98 % دانشجویان پرستاری و 6ˆ89 % دانشجویان غیرپرستاری راجع به اینکه پرستاران پولدار هستند ، نظر مخالف دارند.


بررسی سبک زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام.اس شهر تهران سال 1387
در جواب به اینکه از پرستاران قدردانی می‌شود 8ˆ87 % دانشجویان پرستاری و 8ˆ62 % دانشجویان غیرپرستاری نظر مخالف داشتند ، به نظر می‌رسد که پرستاران باید بطور واقعی مورد تشویق برنامه گیرند.


بررسی ارتباط رضایت از زندگی و رفتارهای بهداشتی سالمندان مراجعه کننده به کانونهای بازنشستگان شهر رشت سال 1387
در جواب به سوال (محل کار پرستاران بی‌خطر هست ) 5ˆ88 % از دانشجویان پرستاری و 4ˆ75 % از دانشجویان غیرپرستاری نظر مخالف فراخوان نمودند.


بررسی عوامل موثر بر غیبت از کار پرستاران شاغل در مراکز آموزشی، درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت در سال 87-1386


بررسی میزان تأثیر فعالیت های منظم ورزشی بر عزت نفس سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهر رشت در سال 1387


54 out of 100 based on 59 user ratings 884 reviews

بررسی تأثیر انحراف فکر بر برخی از شاخصهای فیزیولوژیک و شدت درد ناشی از جاگذاری کاتتر وریدی در کودکان 6-3 ساله بستری در مرکز آموزشی - درمانی کود
بررسی ارتباط هوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران در سال 1386
بررسی مهارتهای زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور 19-11 ساله مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت از دیدگاه مادران آنها در سال 88-87
بررسی تاثیر مشاوره تلفنی بر تداوم درمان با اینترفرون و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن
بررسی مقایسه‌ای درک پرستاران و نوجوانان بیمار بستری، از شأن و منزلت بیمار در بیمارستانهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1386
تاثیر آموزش چهره به چهره قبل از عمل بر کاهش میزان افسردگی و اضطراب بیماران بزرگسالان تحت عمل جراحی قلب باز بیمارستان شفا شهر کرمان 1387
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*