برری کارایی و تعیین فراوانی نسبی عوارض مصرف قرصهای جلوگیری از حاملگی نوع LD در تعویق قاعدگی زائران حج

بررسی مقایسه میزان آگاهی معلمین و مراقبین بهداشت مدارس ابتدائی تهران از سطوح پیشگیری گلودرد چرکی(استرپتوکوکی)کودکان با تاکید بر پیشگیری سط
بررسی میزان تاثیر برنامه بازی بر اضطراب کودکان سن مدرسه بستری در مرکز طبی کودکان تهران سال 1378-79
مقایسه درصد اشباع اکسیژن خون شریانی حاصل از پالس‌اکسی‌متری و درصد حاصل از آزمایش خون شریانی در کودکان 1-36 ماه تحت عمل جراحی قلب بستری در بخش
بررسی مشخصات زوجین وارتباط آن با نوع و شدت همسرآزاری در زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده شهر تهران، سال 1378
بررسی میزان آگاهی پرستاران در مورد نحوه برنامه‌ریزی ترخیص کودکان مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب
بررسی تاثیر آموزش آرامش پیشرونده عضلانی بر درد بیماران مبتلا به زخمهای معده و اثنی‌عشر در بیمارستانهای آموزشی شهر تهران
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

برری کارایی و تعیین فراوانی نسبی عوارض مصرف قرصهای جلوگیری از حاملگی نوع LD در تعویق قاعدگی زائران حج
حج یکی از واجبات دین مبین اسلام میباشد و بر هر کس که هستطاعت (مالی و غیراون ) داشته باشد واجب هست حداقل یک بار در این مراسم عبادی شرکت کند.


بررسی تاثیر آموزش تمرینات تنفسی بر میزان بروز عوارض تنفسی حاد و طول مدت بستری بیماران پیوند عروق کرونر بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه
از اونجا که توقف و یا مرور زنان در دوره عادت ماهانه اونها در مسجدالحرام و یا مسجدالنبی (ص ) جایز نیست ، عده زیادی از زنان زائر در دوره سفر خود از انجام اعمال کامل خود و یا حض کام از زیارت حرم نبی‌اکرم (ص ) محروم می‌مانند.


بررسی عوامل ایجادکننده ترس در مددجویان و درک پرستاران از این عوامل قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر در بخشهای قلب بیمارستانهای آموزشی منتخب تهر
متخصصین مختلف راههای متعدد و گوناگون برای کنترل خونریزی منظم و غیرمنظم در سفر حج به زنان پیشنهاد مینمايند و این امرگاه باعث می‌شود مشکلات زنان دراین سفر بمراتب بیشتر شود.


بررسی تاثیر آموزش به روش بحث گروهی بر کیفیت زندگی بیماران پس از پیوند کلیه
با این تحقیق بهترین راه کنترل خونریزی ماهانه یعنی مصرف OC نوع LD از 2 ماه قبل از سفر حج به زنان معرفی می‌گردد و میزان اثر بخشی ومیزان بروز عوارض تعیین میگردد.


بررسی مقایسه‌ای رفتارهای بهداشتی دانش‌آموزان دختر و پسر سال چهارم و پنجم مدارس ابتدائی در خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر ارومیه
هستفاده از داروهایی که حاوی پروژسترون تنها هستند از قدیم به این منظور توصیه می‌شده هست ولی با توجه به اینکه از شرایط لکه بینی میباشد و لکه بینی با انجام اعمال عبادی منافات دارد لذا این شرایط مورد تحقیق برنامه نمگیرند.


بررسی عوامل تنش‌زا طی 24 ساعت قبل و پس از عمل جراحی از دیدگاه کودکان 8-12 ساله بستری در بخشهای جراحی بیمارستانهای آموزشی شهر تهران سال 1379


بررسی تاثیر برنامه بازتوانی قلبی بر تظاهرات بالینی و بستری شدن مجدد بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار گرفته‌اند، در بیمارستا
نمایه ها:


54 out of 100 based on 29 user ratings 704 reviews

بررسی تاثیر اجرای نمایش روانی گروهی بر میزان اعتماد به نفس بیماران اسکیزوفرنیک مزمن بستری در مرکز روانپزشکی رازی سال 1377
بررسی تاثیر آموزش کاربرد فرآیند پرستاری به پرستاران بر کیفیت مراقبت‌های پرستاری از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در مرکز روانپزشکی رازی در
بررسی میزان آگاهی-نگرش -عملکرد پرستاران در رابطه با انطباق موازین شرعی با امور مراقبتی در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشک
تعیین اعتبار پرسشنامه شاخص برخورداری از سلامت در بیماران مبتلا به تومور مغز مراجعه‌کننده به بیمارستانهای آموزشی شهر تهران
بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی، خانوادگی و سلامتی پرستاران بازنشسته از مراکز وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی شهر تهران در س
بررسی میزان شیوع Tinea pedis در بیماران دیابتیک مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقاتی و درمانی دیابت ، بیمارستان افشار یزد
بررسی تاثیر برنامه مشاوره با مادران بر رفتارهای بهداشتی دختران در دوران قاعدگی در مدارس راهنمایی دخترانه شهر ارسنجان در سال 1377
بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر میزان سطح هوشیاری بیماران کمایی ناشی از ضربه مغزی
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*