غربالگری کم‌خونی فقر آهن در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان لار

میزان تاثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی در بیمارستانهای منتخب تهران سال 1376
بررسی تاثیر برنامه مشاوره با دختران نوجوان بر عملکرد مادرانشان در پیشگیری از فقر آهن دختران دبیرستانهای شمال شهر اصفهان
تاثیر آرام‌سازی بر اضطراب بیماران سکته قلبی بستری در بخش‌های ویژه قلبی در بینارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1372
بررسی ارتباط چگونگی گذراندن اوقات فراغت تابستانی و میزان علاقه‌مندی نوجوانان دختر با مشخصات فردی آنها در دبیرستانهای دختران منطقه 11 شهر ته
بررسی تاثیر آموزش مراقبت از بیماران آنژیوپلاستی عروق کرونر (پی. تی. سی. ا) بر آگاهی و بکارگیری پرستاران در بخشهای قلب بیمارستانهای دانشگاههای
بررسی تاثیر مشارکت دانش‌آموزان با مراقبین بهداشت در اعتلاء بهداشت محیط مدارس
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

غربالگری کم‌خونی فقر آهن در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان لار
کم‌خونی ناشی از فقر آهن از جمله کمبودهایی بشمار می‌آید که در جوامع گسترش یافته و در حال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار هست .


بررسی تاثیر آموزش بر تغییر رفتار ولی کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه کودکان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران، در امر مراق
گزارشهای متعدد نشان می‌دهد که نوجوانی یک دوره افزایش خطر کمبود آهن می‌باشد.


بررسی مقایسه‌ای فشار خون دانش‌آموزان دبستانی 6-8 ساله شهر شیراز با حد استاندارد و ارتباط آن با جنس و قد وزن و نبض در سال 1370-71
طبق برآورد ساوقت بهداشت جهانی، کم‌خونی فقر آهن در بین نوجوانان شیوع زیادی دارد.


بررسی تاثیر آموزش درتغییر آگاهی و نگرش کاردانهای بهداشت شاغل در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران
این تحقیق یک بررسی توصیفی - تحلیلی می‌باشد که بر روی 310 دانش‌آموز دبیرستانی در سنین 15-19 سال برپايه نمونه‌گیری تصادفی انجام شد.


بررسی اثر مشارکت زنان به عنوان رابطین بهداشتی در آگاهی مادران در رابطه با پیشگیری و کنترل اسهال و عفونتهای حاد تنفسی
هدف کلی از انجام این تحقیق غربالگری کم‌خونی فقر آهن در بین نوجوانان دبیرستانی شهرستان لار می‌باشد.


بررسی عوامل موثر در کم‌خونی زنان در سنین باروری مراجعه‌کننده به درمانگاههای شهرستان شاهرود در سال 1371
طول مدت پژوهش از مهرماه 1375 لغایت آذر 1376 می‌باشد.


بررسی میزان تاثیر هیپوترمی در پیشگیری از آلوپسی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی
لوازم گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای حاوی اطلاعات دموگرافیک ، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، شیوه تغذیه، مشکلات بهداشتی احتمالی و سن شروع و مدت خونریزی قاعدگی در دختران می‌باشد.


بررسی ارتباط سطح سرمی اسیداوریک مبتلایان به پره‌اکلامپسی با شدت بیماری و IUGR جنینی
پس از تکمیل پرسشنامه ایندکسهای خونی MCV, HCt, Hb، آهن سرم و TiBc و میزان اشباع ترانسفرین و آزمایش مدفوع در مورد نمونه‌ها انجام گرفت .


بررسی تاثیر پیاده روی برنامه‌ریزی شده بر میزان چربی خون در افراد مبتلا به هیپرلیپیدمی همراه با بیماری عروق کرونر در بیمارستان لبافی‌نژاد ش
ارتباط هر یک از متغیرها با ایندکسهای آزمایشگاهی در حال بررسی می‌باشد.
66 out of 100 based on 31 user ratings 206 reviews

بررسی تاثیر آموزشی خودآزمایی پستان بر آگاهی و مهارت دبیران مدارس راهنمایی و دبیرستانهای دخترانه شهرستان محلات در سال 1377
بررسی و مقایسه وضعیت تغذیه‌ای (به روش آنتروپومتریک) در کودکان زیر دو سال با بدون تداوم شیردهی در مراکز بهداشتی درمانی غربی تهران در سال 1377
بررسی تاثیر برنامه ترخیص بر پیامدهای جسمی بیمار پس از اولین انفارکتوس میوکارد بدون عارضه
بررسی تاثیر آموزش روش آرامسازی بنسون بر کنترل دیابت در بیماران دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران در سال 1377
بررسی اثرات مشترک ورزش درمانی و آرامسازی در بهبود عملکرد ریوی جانبازان شیمیایی
بررسی مقایسه‌ای تاثیر محلولهای شستشو در بهبودی زخم‌های فشاری مصدومین با ضایعات نخاعی
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*