بررسی تاثیر آماده سازی پیش از بستری، بر کودکان (6-4 ساله ) از بیمارستان

بررسی و مقایسه تاثیر تمرین نگهداری ادرار بر ظرفیت مثانه کودکان در گروه سنتی 5 -4 سال و بزرگتر مبتلا به شب ادراری در مراکز بهداشتی درمانی غرب ته
بررسی تاثیر قاطعیت درمانی بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستانهای دولتی شهرستان قائم شهر سال 1378
بررسی تاثیر گروه درمانی بر سلامت روانی نوجوانان داغدیده در مدرسه راهنمایی فلسطین شهر همدان در سال 1379
بررسی میزان تاثیر آموزش مراقبت های بهداشتی بر نحوه ارائه مراقبت های مادر یاران از کودکان عقب مانده ذهنی مرکز نگهداری شبانه روزی مجتمع خدمات
بررسی میزان تاثیر برنامه خود مراقبتی بر وضعیت خلقی و تنفسی بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه شهر بیرجند
بررسی تاثیر روش توان بخشی روانی دوسا بر میزان افسردگی سالمندان تهران، 1377
Automatically starting Windows Sound Recorder
How can I wrap a call to an .exe (with arguments) with another .exe?
Add/Remove for my application showing up in roaming user account
Where is the history of the 'run' dialogue saved on Windows XP?
Is it possible to modify a registry entry via a .bat/.cmd script?
How do I find the install time and date of Windows?
How do I know if Windows has just recovered from a BSOD?
Automatically opening a file using Windows shell script
Is there a command to refresh environment variables from the command prompt in Windows?
Change min/max/close buttons theme

بررسی تاثیر آماده سازی پیش از بستری، بر کودکان (6-4 ساله ) از بیمارستان
در این پژوهش تاثیر دو شیوه آماده سازی ( نمایش فیلم و بازی با لوازم بیمارستانی ) بر درک کودکان 6-4 ساله از بیمارستان بررسی شده هست طی فیلم تمام وقایع عمومی مربوط به بستری شدن توسط کودکان 6 و 5 ساله به تصویر کشیده شده هست .


بررسی تاثیر برنامه ورزش طراحی شده بر میزان شدت خستگی مزمن بیماران سرطانی تحت اشعه درمانی خارجی در بیمارستانهای انستیوکانسر امام خمینی (ره) و
معرفی قسمت های مختلف بیمارستان ، اعضاء تیم بهداشتی ، اقدامات پزشکی و پرستاری معمول در طول بستری ( مانند معاینات فیزیکی و ....) از جمله مواردی هست که در فیلم به اونها شاره شده هست .


طراحی الگوی حمایت در پرستاری و بررسی تاثیر آن در رضایت از بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
پس از اتمام فیلم کودکان با لوازم معرفی شده ( مانند ماسک ، گوشی پزشکی، دستگاه فشارخون، اتوسکوپ، چکشرفلکس، پنبه الکل ، باند ، آبسلانگ، چراغ قوه و...) از نزدیک آشنا و اونها را آزمودند.


بررسی سوانح در کودکان سانحه دیده 14-0 ساله مراجعه کننده به اورژانس مرکز آموزشی درمانی حضرت علی بن ابیطالب(ع) رفسنجان در سال 79-1378


بررسی تغییرات فشار داخل جمجمه ناشی از فعالیت های مراقبتی بهداشتی دربیماران بخش مراقبت ویژه بیمارستان نمازی شیراز در سال 81-1380


54 out of 100 based on 19 user ratings 794 reviews

بررسی دانش و نگرش کادر شاغل مراکز توانبخشی استان کهکیلویه و بویراحمد در زمینه نوتوانی معلولین جسمی در سال 81-1380
بررسی عوامل موثر بر تاخیر مراجعه بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد به بیمارستان قلب شهید بهشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سا
بررسی کیفیت مراقبت های پرستاری در بیماران بی حرکت بستری در بخش های ‏‎ICU‎‏ و مغز و اعصاب مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان
بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی شهرستان شهر بابک در سال 1380
بررسی شیوع سل فعال ریوی در زندانیان ندامتگاه مرکزی شهرستان جیرفت در سال 1379
بررسی تاثیر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری در زنان باردار شهر کرمان سال 1379
بررسی و مقایسه دانش و نگرش والدین دارای معلول ذهنی و والدین بدون معلول ذهنی در زمینه معلولیت ذهنی در شهر کرمان سال 1380
بررسی میزان تاثیر برنامه مشاوره گروهی با زنان بر میزان مشارکت همسرانشان درزمینه تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی-درمانی منتخب شهرستان زاهدان
تاثیر نیتروژن و فسفر بر باروری (رشد ، نمو، عملکرد پیکر رویشی ، بذر و ماده موثره ) گیاه دارویی فاگوپیروم ‏‎Fagopyrum esculentum Moench)‎‏)
بررسی رضایت مندی اعضا خانواده بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه از نحوه ارتباط پرستاران با آنان در بیمارستانهای شهر رشت در سال 1381
Flush disk write cache
How to disable right click menu in external launched application
Storing X509 certificates in DB - Yea or Nay?
Shared memory access permissions on Windows
Create aliases in emacs?
How to prevent Windows XP from stealing my input Ctrl-Space which is meant for Emacs?
Excel SheetSelectionChange event example needed. C++
how can I save the output of windows internal FTP client?
Map a network drive to be used by a service
How to determine if the application is an MFC program?
*