بررسی درباره دیفتری در بیمارستان پهلوی سابق

بررسی توزیع فراوانی عوامل پس زمینه ساز ابتلا به هپاتیت ‏‎C‎‏ برای زندانیان تزریقی مواد مخدر در ندامتگاه مرکزی اصفهان در بهار 1379
بررسی موراد پیس میکرگذاری دائمی در مرکز پزشکی افشار شهر یزد و ارزیابی وضعیت بیماران در طول سال اول پس از عمل
بررسی زمان دفع و عوارض ونتیلاسیون تیوب ‏‎(VI)‎‏ در کودکان مبتلا به اوتیت سروز که تحت عمل ‏‎V.T‎‏ قرار گرفتند
بررسی میزان موفقیت و عدم موفقیت درمان ریشه دندانهای قوامی و پرمولرهای فک بالا و پائین در بخش اندودانیتکس دانشکده دندانپزشکی قزوین پس از یکس
مقایسه میزان افسردگی در کارکنان بخش روانپزشکی بیمارستان فارابی با کارکنان بخش های چشم، گوش7 حلق، بینی و داخلی بیمارستان امام خمینی کرمانشاه
بررسی تنوع اخلالات روانی در عقب مانده های ذهنی مراجعه کننده به بیمارستان فارابی کرمانشاه در سالهای 1377-1378
Reporting options for a WPF application?
Drag and Drop in MVVM with ScatterView
Firing a double click event from a WPF ListView item using MVVM
What is the best way to draw text along with geometry?
What is best practice to handle all Exceptions in WPF application?
Do yo know of a more dynamic grid for Labels + TextBoxes data entry layouts?
Using DataTemplate for infragistics XamComboEditor (WPF)
How can WPF RIchtextbox display Unicode?
WPF Grid - align it's children automatically
INotifyPropertyChanged WPF
بررسی ویژگیهای جامعه شناختی معتادین بستری در بیمارستان فارابی کرمانشاه
بررسی اپیدمیولوژیک نوزادان مبتلا به بیماری هیرشپرونگ در بیمارستان رازی کرمانشاه سال 1378-1376
بررسی میزان عوارض متابولیک اولیه و ناشی از شیمی درمانی در مبتلایان به لوکمی حاد بستری در بیمارستان طالقانی و رازی طی سال 78
بررسی مقایسه ای پیش آگهی بیمارستانی مبتلایان به انفارکتوس میوکارد بیماران دیابتی و غیر دیابتی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه 78-
بررسی میزان وقوع حاملگی های طول کشیده و مقایسه درصد موارد سزارین شده سنین حاملگی ها با آمارهای جهانی در بیمارستان معتضدی کرمانشاه 1378
بررسی میزان آگاهی دانش آموزان سال آخر دبیرستان شهر یزد از ایدز
بررسی علل نفرکتومی در مرکز ارولوژی کرمانشاه طی یک دوره ده ساله 77-68
بررسی همه گیری شناسی بیماری مالاریا در استان کرمانشاه طی سالهای 78-1375
بررسی علل عود حملات اپی لپسی در بیماران اپی لپتیکی که تحت کنترل دارویی بوده اند و از فروردین سال 78-1369 در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان فارابی
بررسی میزان آگای پزشکان عمومی شهر یزد از بیماری سینوزیت
بررسی توزیع علل مرگ و میر مادران در استان کرمانشاه از سال 74 الی 78
بررسی فراوانی و انواع اختلال تبدیلی در مراجعین بستری شده در بیمارستان فارابی طی سالهای 77/70
بررسی اپیدمیولوژی به تشخیص و درمان بیماران مبتلا به نارسائی حاد تنفسی در بخش ‏‎ICU‎‏ بیمارستان طالقانی (اول مهر 1376 لغایت اول مهر 1377)
How to bind inverse boolean properties in WPF?
Using Generic Types in Window.Resources
In a horizontal listbox how do I align items to the top?
WPF ListView with horizontal arrangement of items?
How can I determine if my TextBlock text is being trimmed?
How to keep relative position of WPF elements on background image
How can I find WPF controls by name or type?
Finding control within WPF itemscontrol
Open File Dialog MVVM
WPF TextBox Custom Dictionary Support
*