بررسی تأثیر درجه حرارت بارریزی و دمای قالب بر ریزساختار و خواص مکانیکی در ریخته گری دقیق توپر تحت خلا آلیاژ منیزیمی ‏‎AZ91C‎‏

بررسی اثرات هورمون درمانی در خانمهای یائسه مصرف کننده هورمونهای جانشینی مراجعه کننده به بیمارستانهای امام خمینی (ره) و دکتر شریعتی تهران سا
بررسی آگاهی و نگرش خانمهای پره منوپوز و منوپوز در رابطه با درمان جایگزینی هورمونی (H.R.T) در 300 مورد خانمهای 35تا 60 ساله مراجعه کننده به درمانگاه
بررسی میزان رعایت اصول مبارزه با سل،‌بررسی بالینی و آزمایشگاهی سل و بررسی اپیدمیولوژی بالینی سا در بیماران مبتلا به سل ریوی تاییدشده در مرا
بررسی میزان آگاهی و عقاید کادر پرستاری بیمارستان شریعتی در سال 76 در مورد بیماری ایدز
بررسی یکصد مورد بیماران مبتلا به هریناسیون دیسک کمری در بیمارستان دکتر شریعتی طی سالهای 76-1373
بررسی علل مرگ در نزاعهای منجر به قتل
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

بررسی تأثیر درجه حرارت بارریزی و دمای قالب بر ریزساختار و خواص مکانیکی در ریخته گری دقیق توپر تحت خلا آلیاژ منیزیمی ‏‎AZ91C‎‏
هدف از این تحقیق بررسی پارامترهای موثر بر ریخته‌گری دقیق توپر تحت خلا آلیاژ منیزیمی ‏‎AZ91C‎‏ می‏‎‎‏باشد، به گونه‌ای که در مرحله نخست با بهینه کردن روش ریخته‌گری دقیق توپر تحت خلا برای این دسته از آلیاژها بتوان قطعات ریختگی سالم تولید نمود و در مرحله دوم شرایط بهینه‌ای از نظر فوق ذوب و دمای قالب برای نیل به ریز ساختار و خواص مکانیکی مطلوب به دست آورد.


بررسی میزان تمایل خانمهای مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی قاسم آباد اسلامشهر نسبت به بستن لوله های رحمی و علل و عوامل وابسته به آن


بررسی شیوع کواتر بزرگی غده تیروئید و عوامل موثر بر ان و شیوع علائم کم کاری و پرکاری غده تیروئید و تاثیر گواتر بر وضعیت در مقطع دبیرستان در مدر


54 out of 100 based on 39 user ratings 914 reviews

بررسی اپیدمیولوژیکی، کلینیکی و تشخیص درمانی مسلولین با زمینه دیابت بستری در مجامع بیمارستانی امام خمینی(ره) و مراجعه کننده به درمانگاه عفون
بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود دختران پیش دانشگاهی آگاهی و عملکرد آنان نسبت به پیشگیری از پوکی استخوان در دوران سالمندی شهر کرمان، سال 1381
مقایسه ارزش تشخیصی معیارهای آنتوپومتریک با معیارهای آزمایشگاهی سوء تغذیه در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان شهید رهنمون
ارزیابی نقش آموزش، کارگروهی و توجه به مشتری در اجرای طرح مدیریت جامع کیفیت (TQM) در سیستمهای بهداشتی و درمانی شهرستان میانه از دیدگاه مجریان ط
بررسی علایم و علل خونریزی زیر ملتحمه در مراجعین به کلینیک های چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
بررسی میزان استفاده کاربران ازمنابع اطلاعاتی مراکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، تهران و شهید بهشتی
بررسی مورفولوژیکی،‌سیتوژنتیکی و الکتروفورزی شش جمعیت دیپلوئید و تتراپلوئید از جنس لولیوم(Lolium spp.)
بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بخش هوایی و ریشه گیاه خردل وحشی ‏ ‎(SinapisarvensisL.) بر برخی پدیده های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه کلزا(Brassica napus L
بررسی تاثیر هوش هیجانی و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی
اطلس رایانه ای بیماریهای پوست برای پزشکان عمومی و دانشجویان پزشکی
تعیین تاثیر الکل مصرفی توسط موش نر بر پارامترهای اسپرم، کیفیت و تعداد جنین
بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 82-1381
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*