تعیین فراوانی شیگلوز و سالمونلوز در بیماران با اسهال حاد بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در گروههای سنی مختلف در سال 1371 و نیمه اول س

بررسی میزان آگاهی دختران در شرف ازدواج کرمانشاهی از روشهای پیشگیری از بارداری
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به الستئومیلیت بستری در بیمارستان سینای کرمانشاه طی سالهای 80-1370
بررسی توزیع اختلالات آناتومیک بینی در بیماران مبتلا به خرخر(Snoring)
بررسی اثر زنجبیل و دارونما در درمان ویار حاملگی در 200 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت دوران بارداری بیمارستان جواهری در بهار و تابستان
بررسی سطح سرمی روی و عوامل اپیدمیولوژیک همراه با آن در خانم‌های باردار تحت پوشش درمانگاه ثامن‌الائمه شهرستان کرمانشاه در نیمه اول سال 1383
بررسی اپیدمیولوژی خونریزی دیررس بعد از زایمان در بیمارستان معتضدی کرمانشاه
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

تعیین فراوانی شیگلوز و سالمونلوز در بیماران با اسهال حاد بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در گروههای سنی مختلف در سال 1371 و نیمه اول س
این پژوهش مطالعه توصیفی هست که بمنظور تعیین فراوانی شیگلوز و سالمونلوز بر روی پرونده 1529بیمار اسهال حاد بستری شده در بیمارستان شهیدبهشتی کاشان انجام شد.از 274نفر مبتلا به شیکلوز 49.5% دارای سن کمتر از 10 و بیشترین شغل 20.8% دارای شغل آزاد ، 53.3% مونث و 46.7% مذکر، 67.2% شهرنشین بوده اند.


بررسی اپیدمیولوژیک زایمانهای انجام شده در سال 1379 در بیمارستان معتضدی کرمانشاه
78نفر از بیماران مبتلا به سالمونلوز بوده اند که 64% زیر 10سال، 922% بدون شغل و70.5% شهرنشین بوده اند.


بررسی میزان همخوانی آزمایشات ایمونوآنزیمی و روشهاس سرولوژی سنتی در تشخیص بروسلوز انسانی


بررسی اپیدمیولوژیک سنگهای ادراری خارج شده در مراجعین بیمارستان چهارمین شهیدمحراب کرمانشاه طی سالهای 82-1381


78 out of 100 based on 63 user ratings 1088 reviews

بررسی تاثیر فلوگزتین و ایمی پرامین در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی در سال 1381
جمع و اشتراک ایده آلهای جمعوند در (C(X
بررسی بهره هوشی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن بستری شده در بیمارستان فارابی کرمانشاه با استفاده از آزمون هوش ریون طی سالهای 81-1380
بررسی توزیع علل مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر5سال در بیمارستان رازی کرمانشاه طی سالهای 1380-1378
بررسی لزوم تجویز داروهای آنتی سایکوتیک در بیماران افسرده سایکوتیک
بررسی علل لنفادنوپاتی در بیماران مراجعه کننده با شکایت تورم غدد لنفاوی به بیمارستان دکتر شریعتی تهران طی سالهای 1381تا 1383 بین سنین 65-15 سال
بررسی میزان شیوع و پیشرفت میوپی در دانشجویان پزشکی سه ترم آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران (ورودی76-77)
بررسی غلظت و زمان مناسب گندزدایی گلوتارالدئید در ضدعفونی کردن رابط های ونتیلاتور بخش مراقبت های ویژه
بررسی میزان اثربخشی توکسین بوتولینوم در رفع چین و چروک ناحیه گردن
بررسی طول مدت شیردهی به دنبال زایمان سزارین و زایمان واژینال در شهر کرمانشاه در سالهای 81-80
بررسی میزان شیوع اختلال در تحرک (موبیلیتی) و شکل(مورفولوژی) اسپرم در آنالیز مایع منی و وقوع همزمان این دو مورد
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*