بررسی تغییرات مایع نخاع در تشخیص مننژیت نوزادان در بیمارستان بهرامی از شهریور سال 1372 الی 1378


بررسی تغییرات مایع نخاع در تشخیص مننژیت نوزادان در بیمارستان بهرامی از شهریور سال 1372 الی 1378
هدف این پایان نامه بررسی ارتباط بین سن، جنس، علائم و نشانه های بالینی، تست بیوشیمی و کشت خون و از اون مهمتر ارتباط بین شاخصهای ‏‎CSF‎‏ در نوزادان مبتلا به مننژیت باکتریال ثابت شده هست.


بررسی علل لنفادنوپاتی در بیماران مراجعه کننده با شکایت تورم غدد لنفاوی به بیمارستان دکتر شریعتی تهران طی سالهای 1381تا 1383 بین سنین 65-15 سال
از 294نوزاد 167نفر پسر و 127نوزاد دختر بودند که از این بین 54مورد پره ترم و 240 ترم بودند.


بررسی میزان شیوع و پیشرفت میوپی در دانشجویان پزشکی سه ترم آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران (ورودی76-77)
15مورد کشت مثبت (8پسر-7دختر) داشتند.


بررسی غلظت و زمان مناسب گندزدایی گلوتارالدئید در ضدعفونی کردن رابط های ونتیلاتور بخش مراقبت های ویژه
بین پسر بودن و مننژیت ارتباط معنی دار نبود.


بررسی میزان اثربخشی توکسین بوتولینوم در رفع چین و چروک ناحیه گردن
6مورد کشت خون مثبت و بقیه منفی،‌3مورد لکوسیتوز، 2مورد ترومبوسیتوپنی و 9مورد اسمیر مستقیم داشتند.


بررسی طول مدت شیردهی به دنبال زایمان سزارین و زایمان واژینال در شهر کرمانشاه در سالهای 81-80


بررسی میزان شیوع اختلال در تحرک (موبیلیتی) و شکل(مورفولوژی) اسپرم در آنالیز مایع منی و وقوع همزمان این دو مورد


60 out of 100 based on 55 user ratings 980 reviews

بررسی و مقایسه نتایج درمان سنگهای کلیوی با دو روش ESWL وPCNL
بررسی فراوانی انواع پرزانتاسیون جنین در فاز لیبر مادران مراجعه کننده به بیمارستان شهید اکبرآبادی در نیمه اول سال 82
بررسی عوامل موثر در ابتلا به لشمانیوز جلدی شهری در منطقه شمال غرب تهران
بررسی وضعیت تغذیه‌ای بیماران همودیالیزی مزمن و فاکتورهای موثر در ایجاد سوءتغذیه در این بیماران در شهر کرمان
بررسی میزان شیوع گالاکتوره و هیپرپرولاکتینمی در بیماران با ‏‎AUB‎‏ مراجعه کننده به کلینیک‌های زنان و زایمان
بررسی فراوانی تظاهرات غیرمعمول لیشامنیوز پوستی در 810 بیمار مبتلای مراجعه کننده به درمانگاههای پوست (بیمارستان افضلی‌پور و بیمارستان آیت ال
تعیین توزیع فراوانی انواع ضایعات چشمی موتورسواران ناشی از تصادفات در مراجعین به اورژانسهای کلانتری و شهید صدوقی
بررسی تاثیر عملیات کشاورزی(فاریاب) بر تخریب منابع طبیعی (مطالعه موردی: دشت ورامین)
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*