بررسی میزان سزارین در مواردPremature Rupture of the Membranes پارگی زودرس کیسه آب(PROM) بعد از هفته 36 حاملگی در بیمارستان دکتر شریعتی تهران از ابتدای سال1374تا


بررسی میزان سزارین در مواردPremature Rupture of the Membranes پارگی زودرس کیسه آب(PROM) بعد از هفته 36 حاملگی در بیمارستان دکتر شریعتی تهران از ابتدای سال1374تا
بدلیل شیوع، مشکلات تشخیصی، اتیولوژی مبهم، پیگیری و درمان نامناسب، عوارض جنینی و ماردی و درنهایت مرگ و میر احتمالی در پارگی زودرس پرده های جنینی و اهمیت اون در طب زنان در این پایان نامه به بررسی این معضل در پرونده 563مورد دارای انکلوزیون، دچار پارگی، سن حاملگی فهته 36 یا بیشتر، یک قلو، نمایش سفالیک داشته و دارای سزارین تکراری نبودند انتخاب و بررسی شدند.


بررسی اثرات استفاده از ترانس آمین اسید بر میزان خونریزی و نیاز به فرآورده های خونی در اعمال جراحی کرونر قلب با استفاده از پمپ قلبی ریوی
در نتیجه مشخص گردید: فراوانی سزارین 28.06% و علل اون به ترتیب فراوانی زجرجنینی، ‏‎CPD‎‏، عدم پیشرفت، حاملگی پرخطر و ماکروزومی بوده هست، بین فراوانی سزارین و بیشاپ اسکور ارتباط معنی دار وجود نداشت، کاهش سزارین درهنگام دیلاتاسیون و افاسمان و در نهایت فاصله وقتی بین پارگی کبیسه آب و شروع اینداکشن تاثیری در نسبت سزارین ندارد.


‏‎IPv4 Lookup‎‏ در نرم‌افزار


بررسی عوامل خطر ابتلا به استئوپوروز در مبتلایان به بیماری کرون


54 out of 100 based on 59 user ratings 884 reviews

بررسی سیر بیماری گریوز در بیماران تحت درمان با متی مازول
بررسی پارامترهای موثر بر شکل دهی داغ سوپر آلیاژ پایه نیکل U720
بررسی شکافت طلا با پروتون های MeV 29
بررسی شیوع کراتوکونوس در متقاضیان عمل لیزیک در بیمارستان شرکت نفت در سالهای 82-1380
بررسی شیوع ناهنجاری‏‎‎‏های مادرزادی آشکار در نوزادان زنده متولد شده زایشگاه قدس زاهدان در سال 1382
حذف ‏‎MTBE‎‏ از آب آشامیدنی با استفاده از ازن
بررسی عوامل تنش زا در پرسنل پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک لوله پیچیده دور و نزدیک کلیه در رت بالغ نر بدنبال کاربرد سولفات لیتیم
بررسی رابطه بین اعتماد به نفس با موفقیت تحصیلی در دانش آموزان دختر سوم دبیرستانی شهر یزد
تعیین فراوانی شدت میوپی در مراجعین میوپ درمانگاههای چشم‏‎‎‏پزشکی یزد
بررسی علل عفونت های ادراری و تعیین الگوی آنتی بیوگرام کشت های ادراری در خواستی برای بیماران بستری شده در بیمارستان خاتم‌الانبیا شهرستان زا
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*