پورپورای ترومبوسیتوپنیک مزمن (ITP)

بررسی کاراکترهای الکتروفیزیولوژیک عصب فاسیال در بیماران مبتلا به دیابت Type II کنترل نشده بستری در بیمارستان خاتم در سال 1383 و مقایسه آن با افر
تعیین فراوانی انواع کاهش شنوایی و شدت کاهش شنوایی با توجه به ادیوگرام در دانش‌ ‌آموزان مدرسه باغچه ‌بان شهر زاهدان در تابستان 83
تعیین سطح آگاهی و میزان استفاده از داروهای نیروزا در بدنسازان شهرستان زاهدان در سال 1381
تعیین رابطه حمایت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی و علائم افسردگی و اضطراب دانش آموزان پسر 19-15 ساله زاهدان درسال تحصیلی 82-81
مطالعه گیکو کونژوگه‌های سطحی سلول در ضایعات اپی تلیال مری
بررس مقایسه‌ای نخ کاتکوک کرومیک با نخ نایلون در بستن پوست عمل جراحی سزارین در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زا
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

پورپورای ترومبوسیتوپنیک مزمن (ITP)
پورپورا به نواحی کوچک خونریزی در داخل لایه های سطحی پوست به شکل لکه های ریز ارغوانی رنگ که به دلایل مختلف ایجاد میگردد و ناشی از کمبود و اختلال عمل شرایط موثر در هموستاز می باشد اطلاق میگردد.


بررسی آگاهی دبیران (بهداشت، پرورشی ، زیست‌شناسی و مشاوره ) دبیرستانهای دخترانه شهر زاهدان درباره بیماری‌های منطقه از طریق جنسی و روشهای پی
با توجه به نقش مهم پلاکت ها در توقف خونریزی و کمبود اون در این عارضه به اون ترومبوسیتوپنیک پورپورا میگویند.


بررسی اثر رفع فشار بسیار زودرس از نخاع در ضایعه کامل نخاعی Rat
یکی از انواع متعدد ترومبوسیتوپنی نوع ایدیوپاتیک یا ایمون هست که با علامت اختصاری ‏‎ITP‎‏ مشخص میگردد.


بررسی میزان شیوع مصرف مواد اعتیاد آور بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
این عارضه به دو شکل حاد و مزمن دیده میشود و نوع حاد اون یک بیماری شایع کودکان هست و بدنبال عفونتهای ویروسی ایجاد میگردد.


بررسی شیوع و مقاومت دارویی نازوکاریرهای استافیلوکوک طلایی در بیماران دیابتیک تیپ I و II مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیماستان بوعلی زاهد
درصورت تداوم این بیماری و عدم درمان اون، نوع مزمن بیماری حادث میگردد که موضوع این پایان نامه را شامل میگردد.


بررسی شیوع شکستگی باز در بیماران مراجعه کننده با شکستگی به اورژانس جراحی بیمارستان خاتم زاهدان از شهریور 81 تا شهریور 82
در این پایان نامه پس از تعریف بیماری و انواع اون به اتیوپاتوژنز، شیوع، علائم بالینی و آزمایشگاهی، تشخیص افتراقی، همراهی پورپورای ترومبوسیتوپنیک مزمن (ITP) با بیماریهای دیگر، تشخیص ITPمزمن و تبدیل اون به سیر، سیو پیش آگهی و در پایان پس از ارائه روشهای درمانی چند عدد از جدیدترین مقالات گنجانده و به معرفی بیماران این عارضه پرداخته شده هست.


بررسی تاثیر فاکتورهای مختلف امکانات و تجهیزات بر برون دادهای سیستم آموزشی38 دانشکده پزشکی ایران


تاثیر نیکوتین بر وزن هنگام تولد نوزادان متولد شده در زایشگاه علی ابن ابیطالب زاهدان سال 84


98 out of 100 based on 68 user ratings 818 reviews

تعیین اثر PUVA تراپی در بهبود بیماران وتیلیگو در مراجعین به کلینیک پوست بیمارستان خاتم زاهدان از سال 81-76
بررسی مقایسه نمرات آزمون MMPI در دانشجویان پزشکی سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال تحصیلی 83-1382
مقایسه تشخیص بیوپسی سوزنی (FNA) و بیوپسی باز در توده‌های گردنی از مهر 79 بمدت 10 ماه در بیمارستان خاتم زاهدان
تجزیه و تحلیل استرایولوژیک شاخص‌های حجمی مغز رت نر بدنبال تجویز متادون و بوپرنورفین
بررسی اعتبار آزمون ویدال جهت تشخیص تب تیفوئید در بیماران بستر شده در بیمارستان بوعلی زاهدان
بررسی مقدماتی رضایتمندی زناشویی و زندگی خانوادگی در افراد معتاد
کنترل هوشمند ماشین لباسشویی و کاربرد موتور SR در آن
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*