فیستولهای دستگاه گوارش و صفراوی


فیستولهای دستگاه گوارش و صفراوی
فیستول یک ارتباط غیرطبیعی بین دو سطح اپی تلیالیزه میباشد.


بررسی فراوانی علائم بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتلا به تشنج در بیماران با تشخیص بالینی شیگلوز بستری در بیمارستان‌های حضرت علی‌اصغر و علی
فیستولهای روده یا خارجی اند و یا داخلی.


بررسی توزیع تنش در پریودنشیم کانین بالاو تعیین اپتیممم نیرو در حرکت Controlled Tipping با استفاده از روش آنالیز اجزا محدود (Finite Element Method)
فیستول داخلی دوارگان از یک یا چند سیستم را بهم ربط میدهد و فیستول خارجی روده را به سطح بدن ارتباط میدهد.


بررسی و مقایسه سلامت روان دانشجویان سه گروه علوم پایه، فیزیوپاتولوژی و بالینی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 1382
در این پایان نامه پس از معرفی انواع فیستولهای داخلی و خارجی به تقسیم بندیهای دیگر اون پرداخته و پس از بیان انواع اون به اتیولوژی، لطمات دستگاه گوارش ناشی از فیستول، کنترل عفونت، درمان تغذیه ای، تغذیه وریدی و روده ای، هیپوآلبومینمی، مونیتورینگ بیمار، درمان، بررسی لادیولوژیک با ماده حاجب، اوندوسکوپی، درمان آبسه،فیستولهای ژوژنوم و ایلئوم و دئودنوم، فیستولهای پانکراس و روده بزرگ و در نهایت به برسی پرونده های بیماران یمارستان سینا طی سالهای 1369-1367 پرداخته ایم.


بررسی شیوع میگرن در بین معلمان مدارس زاهدان


مقایسه اثر اسید ایرانی پیشرو و اسید غیری ایرانی کولتن بر روی استحکام برشی باند کامپوزیت به مینای اچ شده به صورت Invitro


78 out of 100 based on 23 user ratings 998 reviews

بررسی توزیع فراوانی علل منجر به اریترودرمی در بیماران بستری شده در بیمارستان خاتم زاهدن در فاصله زمانی 1380-1370
تعیین توزیع فراوانی اختلالات روانی در بیماران هپاتیتی در شهر زاهدان
بررسی مقایسه فراوانی اختلالات روانی در افراد معتاد و افراد نرمال
ارزیابی Ibuprofen, Celebrex,Tramadol در کنترل درد پس از درمان اندودونتیک
تعیین فراوانی اختلالات روان‌پزشکی در دانشجویان پزشکی (دوره بالینی) و غیر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 1384
بررسی توانایی اثر غلظتهای مختلف Micro10 در ضد عفونی نمودن مخروط‌های گوتا پرکای آلوده به استافیلوکوک اپیدرمیس
تعیین سطح آگاهی معلمان ورزش مدارس زاهدان از داروهای نیروزا در سال 1382
بررسی میزان شیوع هیپوتیروئیدی در بیماران همودیالیزی
بررسی میزان حساسیت سونوگرافی ترانس ابدومینال در تشخیص حاملگی خارج رحم ( E.P ) در بیماران مشکوک به E.P مراجعه کننده به بیمارستان خاتم و زایشگاه
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*