بررسی موارد نارسایی کلیه بدنبال جراحی قلب باز


بررسی موارد نارسایی کلیه بدنبال جراحی قلب باز
این پایان نامه به بررسی موارد نارسایی حادکلیه بدنبال 100 مورد جراحی قلب باز در بیمارستان شریعتی شهرستان تهران طی سال 1374 پرداخته هست.


بررسی سطح آگاهی زنان مراجعه کننده به کلنیک‌های زنان مامایی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر زاهدان در مورد روش اورژانس پیشگیری از باداری
16% نارسائی حاد کلیه بدنبال جراحی قلب بازپیش آمده هست که بیشترین علت اون کاهش برون ده قلبی پس از عمل جراحی میباشد و پس از اون علل دیگری مانند طولانی شدن وقت کاردیوپولمونری بای پس و وجود اختلال فونکسیون کلیوی در عمل قلب باز میباشد.


بررس فراوانی فاکتورهای مرتبط با سنگ ادراری در اطفال مبتلا به سنگ ادراری جراحی شده در بیمارستان علی اصغر از سال 77 تا دی ماه 82


بررسی شیوع و علل پنوموتوراکس در بیماران بستری در بخشهای جراحی بیمارستانهای ولی عصر (عج)، قدس و امام خمینی (ره) شهر اراک از ابتدای اردیبهشت تا


60 out of 100 based on 15 user ratings 890 reviews

بررسی اثر اسمیرلایر بر میزان ریزنشت اپیکال در کانالهای پر شده با گوتاپرکا و سیلر Apexit
بررسی تاثیر کلوفیبرات بر زردی نوزادان رسیده سالم بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان زاهدان در نیمسال دوم 1383
بررسی فاصله زمانی بروز هیپوتیروئیدی در بیماران هیپوتیروئید درمان شده با ید رادیواکتیو مراجعه کننده به کلینیک غدد شهرستان زاهدان از سال81-82
مقایسه تغییرات همودینامیک تجویز ترکیب میدازولام و مرفین بامیدازولام وفنتانیل در آرام بخشی بیماران بستری در واحد مراقبتهای ویژه بیمارستان
بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 81-1380
بررس میزان آگاهی و رفتار والدین مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر (ع) زاهدان ، از گلودرد چرکی کودکان سنین مدرسه
مقایسه دو داروی بیهوشی رمیفنتانیل و آلفنتانیل بر استفراغ پس از عمل در مبتلایان به کاتاراکت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای زاهدان سال 1383
بررسی نتایج درمانی جراحی آندوسکوپیک سینوس در بیماران مبتلا به پولیپ آنتروکوآن ، مراجعه کننده به بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) زاهدان از تیرماه
مقایسه برخی از پیامدهای حاملگی طول کشیده با گروه نرمال در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان سال 1383
میزان شیوع سوء تغذیه در کودکان 6-3 ساله مهد کودکهای غرب تهران
تعیین اپیدمیولوژی و اندمیسیته بیماری مالاریا در ایرانشهر در سالهای 82-1381
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*