مقایسه ئیدراتهای کربن سرم خون افراد مسلول، مشکوک و سالم با استفاده از گاز سلیکوئید کروماتوگرافی (FINGER PRINT) (G.I.C.) (گامی در جهت تشخیص سریع سل)

بررسی میزان حساسیت سونوگرافی ترانس ابدومینال در تشخیص حاملگی خارج رحم ( E.P ) در بیماران مشکوک به E.P مراجعه کننده به بیمارستان خاتم و زایشگاه
بررسی میزان شیوع علائم پدیده‌های تجزیه‌ای در بین دانش آموزان دبیرستان‌های شهر زاهدان در سال 1382
بررسی توزیع فراوانی علل تروماهای بینی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم زاهدان از تیر ماه 1382 لغایت شهریور ماه 1382
بررسی سطح آگاهی زنان مراجعه کننده به کلنیک‌های زنان مامایی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر زاهدان در مورد روش اورژانس پیشگیری از باداری
بررس فراوانی فاکتورهای مرتبط با سنگ ادراری در اطفال مبتلا به سنگ ادراری جراحی شده در بیمارستان علی اصغر از سال 77 تا دی ماه 82
بررسی شیوع و علل پنوموتوراکس در بیماران بستری در بخشهای جراحی بیمارستانهای ولی عصر (عج)، قدس و امام خمینی (ره) شهر اراک از ابتدای اردیبهشت تا
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

مقایسه ئیدراتهای کربن سرم خون افراد مسلول، مشکوک و سالم با استفاده از گاز سلیکوئید کروماتوگرافی (FINGER PRINT) (G.I.C.) (گامی در جهت تشخیص سریع سل)
در بیماری سل ریوی ارگانیسم خود را از طریق ذرات موجود درهوا که به آلوئلهای ریه میرساند و بیماری حاصل هستبرنامه و تکثیر ارگانیسمهای بیماریزا و واکنشهای متقابل با میزبان هست.


بررسی اثر اسمیرلایر بر میزان ریزنشت اپیکال در کانالهای پر شده با گوتاپرکا و سیلر Apexit
درمان بلندمدت ، وقت طولانی لازم برای تشخیص عامل مولد سل و عوارض جانبی داروهای ضدسلی ضرورت یافتن روشهای بهتر و سریعتر در درمان سل را دوچندان کرده هست.


بررسی تاثیر کلوفیبرات بر زردی نوزادان رسیده سالم بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان زاهدان در نیمسال دوم 1383
یکی از این روشها بکارگیری دستگاه گاز لیکوئید کروماتوگرافی هست که اجزا نمونه را به روش شستشوی ‏‎ELution‎‏ از هم جدا میکند.


بررسی فاصله زمانی بروز هیپوتیروئیدی در بیماران هیپوتیروئید درمان شده با ید رادیواکتیو مراجعه کننده به کلینیک غدد شهرستان زاهدان از سال81-82
این پایان نامه بمنظور مقایسه ئیدراتهای کربن سرم خون افراد مسلول، مشکوک و سالم با هستفاده از گاز سلیکوئید کروماتوگرافی FINGER PRINT G.I.C و بمنظور گامی در جهت تشخیص سریع سل انجام گردیده هست.


مقایسه تغییرات همودینامیک تجویز ترکیب میدازولام و مرفین بامیدازولام وفنتانیل در آرام بخشی بیماران بستری در واحد مراقبتهای ویژه بیمارستان
در بررسی 50 فرد(12سالم، 12مشکوک و 26 بیمار) ابتدا منحنیهای مربوط به افراد سالم و بیمار با هم مقایسه گردید و سپس نتایج حاصله در امر تشخیص افراد مشکوک مورد هستفاده واقع گردید.


بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 81-1380
تشخیصهای داده شده در افراد بیمار بانتیجه آزمایشات و پرونده و کشت انها مقایسه گردید.


بررس میزان آگاهی و رفتار والدین مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر (ع) زاهدان ، از گلودرد چرکی کودکان سنین مدرسه
اطلاعات حاصله نشاندهنده صحت کامل این روش در امر تشخیص هست اما باید برای ضریب اطمینان بالاتر در افراد بیشتری انجام یابد.


مقایسه دو داروی بیهوشی رمیفنتانیل و آلفنتانیل بر استفراغ پس از عمل در مبتلایان به کاتاراکت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای زاهدان سال 1383


بررسی نتایج درمانی جراحی آندوسکوپیک سینوس در بیماران مبتلا به پولیپ آنتروکوآن ، مراجعه کننده به بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) زاهدان از تیرماه


86 out of 100 based on 86 user ratings 386 reviews

مقایسه برخی از پیامدهای حاملگی طول کشیده با گروه نرمال در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان سال 1383
میزان شیوع سوء تغذیه در کودکان 6-3 ساله مهد کودکهای غرب تهران
تعیین اپیدمیولوژی و اندمیسیته بیماری مالاریا در ایرانشهر در سالهای 82-1381
تعیین فراوانی فصل تولد بیماران اسکیزوفرنیک بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی زاهدان در سال 1383
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد و آنزیمهای کبدی متعاقب تاثیر گازهای حاصل از جوشکاری اتصالات فلزی
مقایسه اثر ضد تب استامینوفن و ایبوپروفن در کودکان شش ماهه تا ده ساله مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان حضرت علی‌ بن ابیطالب (ع) زاهدان در سال
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*