بررسی وقوع آپاندیسیت در 125 مورد زن باردار که با شکم درد حاد به این بیمارستان ها مراجعه نمودند. بیمارستان شریعتی امام خمینی (ره) میرزاکوچک خان

ارزیابی میزان آگاهی کارورزان از نحوه تشخیص و درمان بیماری دیابت قندی
بررسی تغییرات حجمی مخچه رت بالغ نر به دنبال تجویز کربنات لیتیم با استفاده از تکنیک استریولوژی
بررسی توزیع تنش در پریودنشیم کانین بالا و تعیین اپتیمم نیرو در حرکت Torque با استفاده از روش آنالیز اجزا محدود (Finite Element Method)
بررسی علل اختلاف فاحش در ابعاد جوانه های گل و گستردگی شکوفه دهی در دو رقم Ne plus Ultra و Masbovera بادام بر اساس پدیده گل آغاز و نمو گل
مقایسه فراوانی سرولوژی مثبت هلیکوباکترپیلوری بر مبنای الایزا در بیماران همودیالیز با گروه کنترل در بیمارستان علی اصغر (ع) زاهدان
مطالعه ترکیبات سطحی سلول (گلیکوکونژوگه‌ها) در هیپرپلازی خوش خیم و آدنوکارسینومای پروستات
بررسی میزان هورمون تستوسترون در بیماران مبتلا به هیرسوتیسم مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست شهرستان زاهدان در سال 82-81
مقایسه تغییرات همودینامیک و زمان ریکاوری انفوزیون مداوم آلفنتانیل با رمیفنتانیل طی بیهوشی با پروپوفول +O2+N2O در بیماران تحت عمل جراحی کاتار
بررسی آپاندکتومی‌های انجام شده در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان در سال 1381 از نظر تعیین موقعیت آناتومیک آپاندیس
بررسی علل نارسایی مزمن کلیوی در بیماران بستری و تحت همودیالیز بیمارستان اطفال حضرت علی اصغر (ع) شهرستان زاهدان (در سالهای 82-1374)
بررسی علائم کلینیکی و پاراکلینیکی سل سیستم عصبی در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی و خاتم الانبیاء زاهدان در طی سال 81-79
بررسی توانایی سیل مدخل کانالیCore-Max و MTA در دندان‌های معالجه ریشه شده جهت جلوگیری از کرونال میکرولیکیج
اثر واریکوسلکتومی در بهبود درد بیضه
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*