تعیین فراوانی چندشکلی های (RFLPs) ژن عامل IX انعقادی در زنان سالم و مادران بیماران هموفیلیB ایرانی

بررسی ابعاد مورفولوژیک سر و صورت زنان 25-18 ساله به روش سفالومتری در گروه‌های بومی استان سیستان و بلوچستان (زابل - ایرانشهر ) زمستان 81
بررسی سطح آگاهی ، نگرش و عملکرد قصابان شهر زاهدان در مورد بیماری تب کریمه کنگو در سال 1381
بررسی اثر Preflaring ریشه بر روی دقت دستگاه Root ZX
بررسی فراوانی تعلق به خانواده‌های چند همسری در زنان مبتلا به پانیک مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی زاهدان
بررسی افسردگی و شدت آن در فامیل درجه یک معتادین مراجعه کننده به کلینیک ‌های ترک اعتیاد زاهدان در تابستان سال 1382
تعیین میزان فراوانی عفونت هلیکوباکترپیلوری در کانسر معده بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان بین سالهای 80-1377
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

تعیین فراوانی چندشکلی های (RFLPs) ژن عامل IX انعقادی در زنان سالم و مادران بیماران هموفیلیB ایرانی
هموفیلی بی یا بیماری کریسمس یک اختلال انعقادی ارثی وابسته به جنس مغلوب هست که در اثر کمبود عامل IX انعقادی ایجاد میشود.


بررسی فراوانی افسردگی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان در زمستان 1383
در این تحقیق 50 نمونه غیر خویشاوند مادران بیماران هموفیلی و پنجاه نمونه زنان سالم مورد بررسی برنامه گرفتند.


بررسی مقایسه قطر قدامی خلفی کانال نخاعی کمری با سونوگرافی CT اسکن در بیماران مراجعه کننده CT بیمارستان بوعلی زاهدان
نتایج حاصل از بررسی مادران بیماران هموفیلی و سالم اختلاف معنی داری نداشتند.


بررسی شیوع علائم سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
میزان هتوزیگوسیتی بدست آمده برای سه جایگاه مختلف نیز قید گردیده هست.


بررسی علل تمایل و عدم تمایل به توبکتومی در زنان مولتی پار سنین باروری مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) زاهدان در نیمه


مقایسه میانگین تغییرات فشار خون در دو گروه از دانشجویان دختر ورزشکار (رشته تربیت بدنی ) و غیر ورزشکار (رشته پزشکی ) زاهدان در سه وضعیت قبل . حین


54 out of 100 based on 39 user ratings 464 reviews

بررسی فراوانی ضایعات مختلف سرویکس پاپ اسمیرهای انجام شده زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان و زایمان بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) زاهدان 1383
بررسی شیوع کم وزنی نوزادان و برخی از عوامل خطر آن در زایشگاههای شهر زاهدان از فروردین 1383 تا شهریور 1383
بررسی مقایسه‌ای استحکام فشاری Core های ساخته شده ازCoremaxII با Core های ساخته شده از آمالگام و کامپوزیت بصورت Invitro
مقایسه تاثیر دو داروی تیوپنتال و پروپوفول روی سیستم قلبی - عروقی در بیماران تحت درمان شوک الکتریکی در مرکز روانپزشکی زاهدان تابستان 83
بررسی چگونگی دریافت HBIG در نوزادان بدنیا آمده از مادران HBSAg مثبت در بیمارستان قدس زاهدان در سال 83-82
مطالعه تغییرات ، هیستوپاتولوژیک بیضه رتها به دنبال تاثیر گازهای حاصل از جوشکاری اتصالات فلزی
مقایسه میزان بی‌دردی و تغییرات همودینامیک دو داروی رمیفنتانیل و مورفین در طی انجام سنگ شکنی با امواج شوکی از خارج بدن (ESWL) در بیماران دارای س
تاثیر فنتانیل داخل بینی در کنترل درد بعد از عمل در مقایسه با فنتانیل وریدی در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان زمستان 81 - بهار 82
تعیین فراوانی پیکا در زنان باردار مر اجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی سیدالشهداء زاهدان در سال 1383
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*