تعیین میزان اسیدهای چرب ترانس و ضروری در روغنهای هیدروژنه و کره های گیاهی موجود در بازار ایران در سال 1381

مطالعه هیستوشیمی کبد در دیابت IDDM در موش صحرایی
مقایسه دو روش تعبیه AVF (با دیلاتاسیون توسط سالین هپارینه و بدون آن ) در بیماران نیازمند به همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان خاتم در سال 83
بررسی و مقایسه سلامت روان در دانشجویان پسر مجرد سیگاری و غیر سیگاری ساکن در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی زهدان
بررسی عوامل اقلیمی، خاکی و شکل زمین در تعیین تولید محدوده های بوم شناختی مرتعی و ارزیابی کارایی مدل ‏‎ERAMS‎‏ (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طغرود
بررسی شیوع کونژنکتیویت در نوزادان متولد شده در بیمارستان جواهری طی سال 83-1382
تلقین و آنالیز داده های سنجنده ‏‎ASTER‎‏ با داده های ژئوفیزیک هوایی جهت اکتشاف کانی سازی مس در محدوده برگه های توپوگرافی 50000/1 حامیدن و کنگ به
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

تعیین میزان اسیدهای چرب ترانس و ضروری در روغنهای هیدروژنه و کره های گیاهی موجود در بازار ایران در سال 1381
قسمت اعظم روغن مصرفی امت ایران را روغن هیدروژنه تشکیل می‌دهد و میزان مصرف کره‌های گیاهی در ایران رو به افزایش هست.


بررسی میزان شیوع دیابت شیرین در مبتلایان به نشاگان تونل کارپال
با توجه به اینکه فرآیند هیدروژناسیون روغن‌ها در ایران به گونه‌ای هست که بر خلاف روغن‌های تولید شده در بسیاری از کشورهای پیشرفته دارای مقادیر زیادی اسید چرب ترانس می‌باشد و نیز مکانیسم نامطلوب تولید کره‌های گیاهی در ایران اونها را به یکی از منابع مهم اسید چرب ترانس تبدیل کرده هست و نیز با توجه به اینکه مصرف اسید چرب ترانس اثرات مضر متعددی از جمله افزایش LDL و کاهش HDL- کلسترول ایجاد کرده به عنوان ریسک فاکتورهای برای بیماری‌های قلبی ـ عروقی محسوب می‌شوند.


بررسی فراوانی افسردگی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پاییز 83
این تحقیق به منظور تعیین میزان اسیدهای چرب ترانس و ضروری در روغن‌های هیدورژنه و کره‌های گیاهی تعیین میزان اسیدهای چرب ترانس و ضروری در روغن‌های هیدروژنه و کره گیاهی تولید شده در ایران صورت گرفت.


بررسی انگیزه های معتادین مراجعه کننده به کلینیک خصوصی لقمان جهت ترک اعتیاد از مهرماه 80 تا مهر ماه 81
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میانگین اسیدهای چرب ترانس در روغن‌های هیدروژنه 6/33 % و در کره‌های گیاهی 24 %، میانگین اسیدهای چرب غیر اشباع در روغن‌های هیدروژنه 8/36 % و در کره‌های گیاهی 42 % می‌باشد.


بررسی میزان فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری های بدخیم در زاهدان در سال 1383
این تحقیق بر اهمیت اصلاح روش هیدروژناسیون و مکانیسم تولید کره‌های گیاهی با هدف کاهش مقدار اسیدهای چرب ترانس به منظور مقابله با ریسک فاکتورهای بیماری‌های بیمارهای قلبی ـ عروقی تاکید می‌کند و نیز اطلاع‌رسانی درست به امت در این زمینه را امری لازم ضروری می‌داند

بررسی میزان آگاهی و رفتار مادران کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان، از اسهال و تغذیه کودکان مبتلا به اسهال در س


60 out of 100 based on 35 user ratings 710 reviews

بررسی اثر شوک الکتریکی روی فشار داخل چشم در بیماران تحت درمان با شکوک الکتریکی در بیمارستان روانپزشکی زاهدان تابستان 83
‏‎تأثیر‎‏ استرس زلزله بم بر ‏‎Sex Ratio‎‏، وزن هنگام تولد و زایمان زودرس در نوزادان متولد شده بعد از زلزله بم
ارزیابی آگاهی پزشکان عمومی شهر کرمان در مورد مصرف، عوارض و درمان اثرات قرصهای اکستازی در سال 1383
تعیین تفاوتهای موجود بر اساس جنسیت در مرگ و میر زودرس بعد از ‏‎MI‎‏
بررسی تاثیر گاز هالوتان بر پتانسیل برانگیخته از بینایی (‏‎VEP‎‏) ‌در اطفال
بررسی موارد عفونت لپتوسپیرا در مبتلایان به تب شلتوک در استان گیلان
بررسی ریسک فاکتورهای موثر در توده های بدخیم پستان
بررسی اثر ضد دردی منتول در فرمالین تست
بررسی میزان شیوع کیست هیداتیک ناشایع در بیمارستان سینا، امام خمینی، شریعتی در 60 سال اخیر
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*