توزیع فراوانی بیماری ها و مدت اقامت بیماران در مرکزآموزشی-درمانی بیمارستان کودکان قدس شهرستان قزوین در طی سال 1380

تلقین و آنالیز داده های سنجنده ‏‎ASTER‎‏ با داده های ژئوفیزیک هوایی جهت اکتشاف کانی سازی مس در محدوده برگه های توپوگرافی 50000/1 حامیدن و کنگ به
بررسی میزان شیوع دیابت شیرین در مبتلایان به نشاگان تونل کارپال
بررسی فراوانی افسردگی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پاییز 83
بررسی انگیزه های معتادین مراجعه کننده به کلینیک خصوصی لقمان جهت ترک اعتیاد از مهرماه 80 تا مهر ماه 81
بررسی میزان فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری های بدخیم در زاهدان در سال 1383
بررسی میزان آگاهی و رفتار مادران کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان، از اسهال و تغذیه کودکان مبتلا به اسهال در س
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

توزیع فراوانی بیماری ها و مدت اقامت بیماران در مرکزآموزشی-درمانی بیمارستان کودکان قدس شهرستان قزوین در طی سال 1380
این مطالعه یک مطالعه توصیفی گذشته‌نگر می‌باشد که از بررسی پرونده‌های بیماران بستری شده در بخش‌های اطفال، نوزادان و ICU بیمارستان قدس طی یکسال در فاصله وقتی 1/1/80 لغایت 29/12/80 بدست آمده هست.


بررسی اثر شوک الکتریکی روی فشار داخل چشم در بیماران تحت درمان با شکوک الکتریکی در بیمارستان روانپزشکی زاهدان تابستان 83
از میان 4086 پرونده بستری شده در طی این سال، از هر 3 پرونده یک پرونده به صورت تصادفی انتخاب شد که در نتیجه 1362 پرونده مورد مطالعه برنامه گرفت.


‏‎تأثیر‎‏ استرس زلزله بم بر ‏‎Sex Ratio‎‏، وزن هنگام تولد و زایمان زودرس در نوزادان متولد شده بعد از زلزله بم
اطلاعات جمع‌آوری شده از روی پرونده بایگانی بیماران به ثبت رسیده هست.


ارزیابی آگاهی پزشکان عمومی شهر کرمان در مورد مصرف، عوارض و درمان اثرات قرصهای اکستازی در سال 1383
از این میان 28 پرونده به دلیل نقص یا عدم دسترسی به پرونده از مطالعه کنار گذاشته شد.


تعیین تفاوتهای موجود بر اساس جنسیت در مرگ و میر زودرس بعد از ‏‎MI‎‏
بنابراین 1334 پرونده در این مطالعه شرکت دارند.


بررسی تاثیر گاز هالوتان بر پتانسیل برانگیخته از بینایی (‏‎VEP‎‏) ‌در اطفال
از میان کل بیماران مطالعه شده 775 نفر (1/58%) جنس مذکر و 559 نفر (9/41%) مونث بوده‌اند.


بررسی موارد عفونت لپتوسپیرا در مبتلایان به تب شلتوک در استان گیلان
بیشترین موارد بستری شده در فاصله سنی 1-0 سال با 662 مورد (6/49%) بوده هست که از میان اونان 254 نفر (19%) در گروه سنی 28-0 روز (نوزادان) و 408 نفر (6/30%) در فاصله سنی 29 روز تا یکسال بوده‌اند.


بررسی ریسک فاکتورهای موثر در توده های بدخیم پستان
کمترین تعداد بستری شدگان نیز مربوط به موارد بالای 12 سال بوده هست که 14 مورد (1%) را شامل می‌شود.


بررسی اثر ضد دردی منتول در فرمالین تست
از میان کل این بیماران 991 نفر (3/74%) ساکن شهر و 343 نفر (7/25%) ساکن روستا بوده‌اند.

بیشترین بستری شدگان مربوط به فصل پاییز، 373 مورد (28%) و کمترین تعداد بستری شدگان مربوط به فصل بهار با 307 مورد (23%) بوده هست.

فصول تابستان و زمستان به ترتیب سپس فصل پاییز برنامه دارند.

در فصل‌های بهار و تابستان، بیشترین موارد بستری مربوط به گروه بیماری‌های عفونی ـ انگلی و در فصول پاییز و زمستان مربوط به گروه بیماریهای تنفسی بوده هست.

بیشترین تعداد بستری شدگان مربوط به ماه آذر با 142 مورد (6/10%) و کمترین اونان مربوط به ماه‌های مهر و اسفند هر یک 91 مورد (8/6%) بوده هست.

در میان شیفت‌های کاری بیمارستان، شیفت عصر با 499 مورد (4/37%) بیشترین و شیفت صبح با 348 مورد (1/26%) کمترین میزان بستری را به خود اختصاص داده‌اند.
98 out of 100 based on 48 user ratings 1298 reviews

بررسی میزان شیوع کیست هیداتیک ناشایع در بیمارستان سینا، امام خمینی، شریعتی در 60 سال اخیر
تعیین فراوانی نسبی عوامل مننژیت و تغییرات آزمایشگاهی آنها در بیماران بستری شده با تشخیص مننژیت در بیمارستان افضلی پور کرمان از آذر ماه 82 لغا
تعیین شیوع خروپف در استان گیلان و بررسی همراهی فشار خون مزمن با آن
بررسی تاثیرآموزشهای مشاوره ای برروندتنظیم خانواده درخانمهای 49-15 ساله بستری دربخش زنان بیمارستان هاجرشهرکرد
بررسی مقایسه ای تاثیرداروهای سایمتیدین وگلوکانتیم برلیشمانیوزپوستی درموش بالب سی‏‎(Balb/c)‎‏
بررسی عوامل وقوع صدمات چشمی درمصدومین مراجعه کننده به بخش اتفاقات چشم بیمارستان خلیلی شیراز،1376
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*