بررسی میزان اثربخشی توکسین بوتولینوم در رفع چین و چروک ناحیه گردن

بررسی آگاهی، نگرش وعملکردزنان شاغل درآموزش وپرورش شهرشهرکرددرموردخودآزمایی پستان،1378
توزیع فراوانی استئوآرتریت برحسب خصوصیات دموگرافیک علایم رادیولوژیک ونوع مفصل گرفتاردربیمارستانهای الزهرا وکاشانی اصفهان،1377
بررسی بالینی وباکتریولوژیک اسهالهای مهاجم دربیماران بستری دربیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد،1376
بررسی دیدگاه‌های اساتید و دانشجویان بالینی پزشکی در مورد نظم در آموزش بالینی پزشکی در دانشکده پزشکی کرمان و تهران - دی 86
نگرش و عملکرد پزشکان عمومی شهر کرمان نسبت به تغذیه بیماران در سال 1386
بررسی فراوانی روش‌های درمانی زخم بستر بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز آموزشی درمانی کرمانشاه نیمه اول 1383
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

بررسی میزان اثربخشی توکسین بوتولینوم در رفع چین و چروک ناحیه گردن
در این تحقیق افرادی را که داوطلب تزریق دیسپورت در ناحیه گردن بودند انتخاب کردیم.


بررسی مقایسه‌ای شیوع افسردگی در زنان منوپوز و زنان سنین رپروداکتیو
شرایط ورود این افراد به مطالعه سن 35 تا 65 سال وجود چین و چروک هیپرکینیتک افقی در ناحیه گردن، وجود نداشتن هیچکدام از موارد کنترااندیکاسیون و موارد احتیاط در اونها عدم هستفاده هموقت از سایر روشهای از بین بردن چین و چروک در ناحیه گردن بود.


بررسی هپاتیت های فعال B و C در بیماران کاندید پیوند کلیه در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1384
چین و چروکهای گردن این افراد درجه‏‎‎‏بندی شدند و در طی 5 ویزیت این افراد مورد بررسی برنامه گرفتند.


بررسی سرواپیدمیولوژی کزاز در افراد 15 سال و بالاتر شهرستان کرمانشاه در سال 1384
همچنین پرسشهایی در مورد نظر خود این افراد در رابطه با این روش از اونها پرسیده شد.


بررسی میزان رضایتمندی زنان تحت پوشش درمانگاه ثامن الائمه از روشهای کنترل موالید در سال 1386
نتیجه کلی بدست آمده بدین ترتیب بود که:1-این مطالعه نتایج مطالعات قبلی در تاثیر بوتولینوم توکسین ‏‎A‎‏ در رفع چین و چروک در نواحی صورت و گردن را تایید کرد.2-هیچ عارضه‏‎‎‏ای در تزریق در ناحیه گردن ایجاد نشد.


مقایسه فراوانی مشکلات خواب در پرسنل شیفت ثابت و شیفت در گردش بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (1385)
3-رضایت بالایی در نظر خواهی از افراد مورد مطالعه در مورد این روند درمانی وجود داشت.


مقایسه دمای زیر بغلی با دمای دهانی یا داخل مقعدی در سه گروه شیرخواران، اطفال و باللغین تبدار و غیر تبدار
اگر این دارو توسط پزشک مجرب و با دقت تزریق شود، در موارد از بین بردن چین و چروکهای هیپرکینتیک داروی مناسبی می‏‎‎‏باشد.


بررسی موارد لاپاراتومی در بیماران ترومای نافذ شکم مراجعه کننده به مرکز طالقانی کرمانشاه طی سالهای 86-1380


بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودی سال 1385 دانشگاه علوم پزشکی قزوین


66 out of 100 based on 31 user ratings 506 reviews