بررسی عوامل تنش زا در پرسنل پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

بررسی گرایش پزشکان به عقد قرارداد با انواع بیمه‌ها و آشنایی با قوانین در شهرستان زاهدان در سال 1378
بررسی تغییرات مرفولوژیک موج QRS در بیماران AMI دریافت‌کننده استرپتوکیناز بستری در بخش قلب بیمارستان خاتم‌النبیا (ص ) زاهدان از سال 1372-76
بررسی میزان اثر درمان ترکیبی آمپی‌سیلین کلرام فنیکل در مقایسه با سفوتاکسیم در کودکان 2 ماهه تا 15 ساله مبتلا به مننژیت باکتریال بستری شده در
بررسی میزان آگاهی مربیان مهدکودکهای شهر زاهدان از آسپیراسیون جسم خارجی و روشهای cpr در 6 ماهه اول سال 1379
بررسی آگاهی و نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی زاهدان از مراقبتهای بهداشتی در بیماران عروق کرونر قلب
بررسی میزان دانش و اطلاعات پرسنل ارزیابی‌کننده سلامتی نوزاد در مورد نمره آپگار (APGAR) در سه شهر استان سیستان و بلوچستان در نیمه اول 1378
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

بررسی عوامل تنش زا در پرسنل پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
پرستاران به علت مقتضیات شغلی و نقش های چند گانه ای که دارند بیشتر از سایر حرفه های پزشکی تحت تاثیر شرایط تنش زا برنامه می گیرند.


بررسی نت روزانه چهارصد پرونده بیماران بستری در بخشهای جراحی، اطفال، داخلی و زنان بیمارستان‌های آموزشی زاهدان براساس طرح SOAP در سال 1377
لذا این پژوهش با هدف بررسی شرایط تنش زا در پرسنل پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد.


بررسی دیدگاه طب سنتی-اسلامی در مورد بیماریهای رماتیسمی
نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین عامل تنش زای بین فردی عامل بی حرمتی بیماران و همراهان بوده هست مهمترین عامل تنش زای مراقبت از بیمار عامل تماس با وسایل و اشیا آلوده بوده هست مهمترین عامل تنش زای محیط فیزیکی عامل کمبود و در دسترس نبودن وسایل و امکانات بوده هست مهمترین عامل تنش زای مدیریتی عامل در دسترس نبودن پزشکان در موارد اضطراری بوده هست و مهمترین عامل تنش زای فردی عامل ترس از اشتباه کاری در انجام وظیفه بوده هست.


مقایسه اثر لورازپام و کلردیاز پوکساید بعنوان پیش دارو در جلوگیری از بیاد آوردن حوادث حول و حوش عمل جراحی پس از بیهوشی عمومی
در کل شرایط تنش زای مراقبت از بیمار و شرایط تنش زای مدیریتی بیشترین تنش را در پرستاران ایجاد نموده اند.


بررسی نگرش پزشکان شاغل در مراکز درمانی-آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اجرای طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرعی مقدس در


بررسی شیوع سرطان مری و مقایسه نسبت فراوانی آن به سرطان‌های دستگاه گوارش در بیماران بستری در بخش جراحی بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص ) زاهدان از


54 out of 100 based on 29 user ratings 104 reviews

بررسی شیوع پولیپ جوانان روده بزرگ و مقایسه آن با سایر علل خونریزی گوارشی تحتانی در بیماران زیر 30 سال مراجعه‌کننده به بیمارستان خاتم‌الانبی
بررسی میزان توانایی تفسیر ekg پس از کارورزی بخش قلب در 70 نفر از دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی زاهدان
بررسی میزان شیوع عفونت و مقاومت میکروبی در بیماران با کاتتر ادراری بستری در ICU خاتم در طی 6 ماهه اول 78
مقایسه شیوع عوارض زودرس بی‌حس نخاعی بالید و کائین و بوپی واکائین در 100 عمل جراحی سزارین و الکتیو
بررسی میزان شیوع سیگارکشیدن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1379
بررسی تظاهرات اختلالات پوستی در افراد دیابتی شهرستان زاهدان دی ماه 1376 تا خرداد ماه 1377
مجموعه کاملی از استفتائات مراجع تقلید در زمینه احکام پزشکی
بررسی تغییرات CXR در شروع و پایان درمان سل ریوی در شهر زاهدان و عوامل دخیل آن
تعیین میزان آگاهی و عملکرد مادران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت علی‌اصغر(ع) در ارتباط با تغذیه کمکی شیرخواران
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*