بررسی رابطه بین اعتماد به نفس با موفقیت تحصیلی در دانش آموزان دختر سوم دبیرستانی شهر یزد

بررسی میزان اثر درمان ترکیبی آمپی‌سیلین کلرام فنیکل در مقایسه با سفوتاکسیم در کودکان 2 ماهه تا 15 ساله مبتلا به مننژیت باکتریال بستری شده در
بررسی میزان آگاهی مربیان مهدکودکهای شهر زاهدان از آسپیراسیون جسم خارجی و روشهای cpr در 6 ماهه اول سال 1379
بررسی آگاهی و نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی زاهدان از مراقبتهای بهداشتی در بیماران عروق کرونر قلب
بررسی میزان دانش و اطلاعات پرسنل ارزیابی‌کننده سلامتی نوزاد در مورد نمره آپگار (APGAR) در سه شهر استان سیستان و بلوچستان در نیمه اول 1378
بررسی نت روزانه چهارصد پرونده بیماران بستری در بخشهای جراحی، اطفال، داخلی و زنان بیمارستان‌های آموزشی زاهدان براساس طرح SOAP در سال 1377
بررسی دیدگاه طب سنتی-اسلامی در مورد بیماریهای رماتیسمی
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

بررسی رابطه بین اعتماد به نفس با موفقیت تحصیلی در دانش آموزان دختر سوم دبیرستانی شهر یزد
عملکرد تحصیلی ، یکی از مسائل مهمی هست که موضوعات تحقیقی زیادی را به خود اختصاص داده هست .


مقایسه اثر لورازپام و کلردیاز پوکساید بعنوان پیش دارو در جلوگیری از بیاد آوردن حوادث حول و حوش عمل جراحی پس از بیهوشی عمومی
از جمله نیازمندیهایی که باعث می شود انسان از هستعدادش به طور کمال و تمام هستفاده نماید اعتماد به نفس هست که یک موضوع تحقیقی مهم می باشد و فکر پژوهشگران زیادی را به خود مشغول ساخته هست .


بررسی نگرش پزشکان شاغل در مراکز درمانی-آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اجرای طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرعی مقدس در
هدف از تحقیق ، بررسی رابطه اعتماد به نفس با موفقیت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانی شهر یزد می باشد و اهداف فرعی شامل همبستگی میانگین اعتماد به نفس با معدل ترم قبل این دانش آموزان ، تحصیلات پدر و مادر ، بعد خانوار وضعیت اجتماعی اونها می باشد .


بررسی شیوع سرطان مری و مقایسه نسبت فراوانی آن به سرطان‌های دستگاه گوارش در بیماران بستری در بخش جراحی بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص ) زاهدان از
150 دانش آموز دختر سال سوم دبیرستانی شهر یزد به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات پرسشنامه و تست اعتماد به نفس کوپر ـ اسمیت جمع آوری شد و سپس مورد تحلیل برنامه گرفت .


بررسی شیوع پولیپ جوانان روده بزرگ و مقایسه آن با سایر علل خونریزی گوارشی تحتانی در بیماران زیر 30 سال مراجعه‌کننده به بیمارستان خاتم‌الانبی
16% از اونها تحصیلات پدر در حد بی سواد ، مطالعهو نوشتن بود که میانگین نمره اعتماد به نفس اونها 4/27 بدست آمد .


بررسی میزان توانایی تفسیر ekg پس از کارورزی بخش قلب در 70 نفر از دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی زاهدان
6/26 % تحصیلات پدرشان در حد ابتدایی بود که میانگین نمره اعتماد به نفس 1/29 شد .


بررسی میزان شیوع عفونت و مقاومت میکروبی در بیماران با کاتتر ادراری بستری در ICU خاتم در طی 6 ماهه اول 78
6/24% تحصیلات پدرشان در حد راهنمایی بود که میانگین نمره اعتماد به نفس اونها 12/37 شد .


مقایسه شیوع عوارض زودرس بی‌حس نخاعی بالید و کائین و بوپی واکائین در 100 عمل جراحی سزارین و الکتیو
26% تحصیلات پدرشان متوسطه ، دیپلم بود که میانگین نمره اعتماد به نفس اونها 15/42 و در نهایت با تحصیلات پدر دانشگاهی ، میانگین نمره اعتماد به نفس اونها 8/43 به دست آمد .


بررسی میزان شیوع سیگارکشیدن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1379
در مورد تحصیلات مادر ، 3/15% با تحصیلات مادر در حد بی سواد ، مطالعهو نوشتن میانگین نمره اعتماد به نفس 21/27 ، 3/31% با تحصیلات مادر در حد ابتدایی ، میانگین نمره اعتماد به نفس اونها 89/30 ، 26% با تحصیلات مادر در حد راهنمایی ، میانگین نمره اعتماد به نفس اونها 46/37% ، 3/21% با تحصیلات مادر در حد متوسطه و دیپلم ، میانگین نمره اعتماد به نفس 34/41، 6% با تحصیلات مادر در حد دانشگاهی ، میانگین نمره اعتماد به نفس اونها 22/45% بود.

در مورد بعد خانوار ، 3/23% در گروه 1 جای داشتند که میانگین نمره اعتماد به نفس 25/38 بود و 3/29% در گروه 2 جای داشتند که میانگین نمره اعتماد به نفس اونها 15/36% بود .

24% در گروه 3 جای داشتند که میانگین نمره اعتماد به نفس 66/36 و 3/23 در گروه 4 جای داشتند که میانگین نمره اعتماد به نفس اونها 11/29 بود .

در مورد کلاس اجتماعی نیز 24% در کلاس اجتماعی 3 برنامه داشتند که میانگین نمره اعتماد به نفس 33/29 شد و 56% در کلاس اجتماعی 2 برنامه داشتند که میانگین نمره اعتماد به نفس 92/34 شد و 20% در کلاس اجتماعی 1 برنامه داشتند که میانگین نمره اعتماد به نفس 63/42 داشتند .

در مورد متغیرهایی که به عنوان اهداف فرعی در نظر گرفته شده بود در هر چهار مورد شامل تحصیلات پدر و مادر ، کلاس اجتماعی و بعد خانوار با اعتماد به نفس و موفقیت تحصیلی ، رابطه مثبت و معنی داری حاصل شد .
86 out of 100 based on 46 user ratings 1346 reviews