بررسی فراوانی علائم بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتلا به تشنج در بیماران با تشخیص بالینی شیگلوز بستری در بیمارستان‌های حضرت علی‌اصغر و علی

علل قابل بررسی مرگ و میر نوزادان بستری شد ه در مراکز آموزشی-درمانی علی‌اصغر زاهدان از مهرماه 74 تا مهرماه 78
بررسی میزان شیوع بیماری درماتیت اتوپیک و عوامل تشدیدکننده آن در مراجعه‌کنندگان به کلینیک پوست بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص )
بررسی میزان آگاهی زنان بالای 15 سال مراجعه کننده به زایشگاه قدس زاهدان راجع به پاپ اسمیر مرداد 79
بررسی شیوع کوررنگی مادرزادی در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی زاهدان در سال 75-76
نقش سونوگرافی در تشخیص وجود و محل دقیق انسداد در سیستم ادراری در مقایسه با اروگرافی ترشحی در بیماران رنال کوکولیکی مراجعه کننده به بخش رادیو
کارگذاری کوه هیدروکسی آپاتیت در بیماران مرکز چشم پزشکی زاهدان
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

بررسی فراوانی علائم بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتلا به تشنج در بیماران با تشخیص بالینی شیگلوز بستری در بیمارستان‌های حضرت علی‌اصغر و علی
عفونت با چهارنوع شیگلا مسئول ایجاد شیگلوز مى باشدکه بعنوان سندرم دیسانتری شناخته شده وعلائم بالینى وسیعى شامل علائم گوارشى وخارج گوارشى مى باشد.


تعیین میزان شیوع علایم بیماری افسردگی اساسی در بین بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای مرکز جامع روانپزشکی زاهدان در نیمه اول سال 1378
علائم نورولوژیک ازعوارض شایع اون بوده بطوریکه در 45- 10 بیماران بستری در بیمارستان نقل شده هست.


مقایسه شیوع انواع آریتمی‌ها در آنفارکتوس میوکارد تحتانی به تنهایی و انفارکتوس بطن راست همراه آن در بیماران بستری شده در بخش CCU بیمارستان خا
این بیماری در کودکان با سن کم واونها که درجه حرارت بالا دارند وهمچنین درکودکان با سابقه فامیلى مثبت شایعتر مى باشد.


بررسی شیوع فاکتورهای خطر موثر در بیماریهای شریان کرونری در زنان بستری در بخش قلب بیمارستان خاتم الانبیاء (ص ) در شهرستان زاهدان در سال اخیر (74
هییوگلیسمى واختلالات الکترولیتى در بعضى از بیماران نقل مى شود.


راههای جلوگیری از حاملگی و دیدگاه شرع در رابطه با آنها
این مطالعه مرورى بر یافته های بالینى و آزمایشگاهى در 164 ابیمار مبتلا به شیگلوز که قبل ویا سپس بسترى شدن در بیمارستانهاى على اصغر وعلى ابن ابیطالب (ع) مى باشد.


بررسی فراوانی نشانگرهای هپاتیت B در خانواده ناقلین مزمن هپاتیت B در مرکز کنترل و درمان هپاتیت شهرستان زاهدان در سال 1377
ما اطلاعات همه پرونده هاى مبتلا به تشنج را بررسى نموده و وارد کامییوتر کرده وبوسیله نرم افزار SPSS اونالیز نمودیم.


مقایسه شیوع انواع آریتمی در انفارکتوس میوکارد با دریافت استرپتوکیناز و بدون آن روی 400 بیمار بستری شده در بخش CCU بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص )
بیماران مورد مطالعه 164 مورد بودند که 43 کودک (2/26%) کمترازیک سال و 108 بیمار (9/65%) بین یک تا پنج سال و 13 مورد (9/7%) بالای پنج سال داشتند ودرمجموع اکثریت بیماران سن پنج سال وکمترازاونرا به خوداختصاص داده بودند.


ارزیابی نیازهای آموزشی دختران دبیرستانهای زاهدان در مورد بلوغ و تنظیم خانواده
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تشنج در شیگلوز در گروه سنی کودکان 5 سال و کمتر اتفاق می افتد.


بررسی فراوانی موارد مثبت کاذب و منفی کاذب کیت‌های ادراری تشخیص اعتیاد در بین صد مورد مراجعه‌کننده به آزمایشگاه رزمجو مقدم زاهدان در طی تاب
و اکثریت بیماران هنگام مراجعه هوشیار بودند.
92 out of 100 based on 82 user ratings 482 reviews

بررسی سطح آگاهی زنان تحت عمل سزارین از چگونگی مراقبت صحیح از زخم سزارین بعد از ترخیص از زایشگاه قدس زاهدان
تعیین فراوانی علل قابل بررسی تشنج در بیماران بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع) طی سالهای 1374-78
بررسی ویژگیهای دموگرافیک افراد وازکتومی شده در شهرستان زاهدان بین سالهای 1374-78
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران بتا تلاسمی ماژور در بیمارستان تخصصی حضرت علی اصغر (ع) زاهدان
بررسی ارزش تست ویدال در تشخیص تیفوئید در بیماران تیفوئیدی بستری در بیمارستان اطفال حضرت علی‌اصغر (ع) زاهدان در سالها 1370-77
بررسی اپیدمیولوژیک عفونت ادراری و شیوع مقاومتهای داروئی جرمهای مولد آن از طریق آنتی‌بیوگرام در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی زاهدان در
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*