بررس میزان آگاهی و رفتار والدین مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر (ع) زاهدان ، از گلودرد چرکی کودکان سنین مدرسه

بررسی تومورهای نخاعی در بیماران بستری در بخش جراحی اعصاب بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص ) از مهر 73 لغایت شهریور 1377
بررسی حساسیت معیارهای روتین در تشخیص انفارکتوس حادمیوکارد در بیمارستان خاتم الانبیاء در 24 ساعت اول بستری بیماران در سال 77
تعیین میزان حد پایین بقاء در نوزادان با وزن کم هنگام تولد در زایشگاه قدس زاهدان در نیمه دوم سال 77 و نیمه اول سال 1378
مقایسه شیوه‌های مقابله‌ای در افراد معتاد به مواد مخدر و افراد غیرمعتاد در موقعیتهای استرس‌زا
بررسی ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پزشکی زاهدان و رابطه آن با سلامت روانی آنها
بررسی اثر بتادین در پیشگیری از کونژنکتیویت نوزادی در زایشگاه قدس زاهدان تابستان 78
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

بررس میزان آگاهی و رفتار والدین مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر (ع) زاهدان ، از گلودرد چرکی کودکان سنین مدرسه
از اونجایى که عدم درمان گلودرد چرکى ناشى از هسترپتوکوک بتا همولیتیک گروه A منجر به تب روماتیسمى و گلومرولونفریت مى شود و باتوجه به اینکه مهلمترین علت بیماریهاى قلبى اکتسابى در کودکان در کشورهاى در حال توسعه تب روماتیسمى هست، بنابراین تشخیص و درمان به موقع و پیشگیرى از گلودرد چرکى باعث کاهش عوارض جدى و مرگ و میردرکودکان مى شود.


بررسی تغییرات تحریک مکرر عصب سیاتیک به روش الکترونوروگرافی در افراد سالم در بیمارستان خاتم در سال 1377
این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهى و چگونگى رفتار والدین از گلودرد چرکى کودکان سنین مدرسه انجام شده هست.


بررسی فراوانی علل خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در بیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص ) زاهدان از سال 1372 لغایت 1377
روش کار: این پژوهشى از نوع توصیفى- تحلیلى بود که بر روى 400 نفر از والدین مراجعه نماينده به کلینیک هاى بیمارستان على اصغر (ع) زاهدان در سال 1382 انجام گرفت.


بررسی فراوانی نسبی رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به یک مطب خصوصی طی سالهای 1374 لغایت 1378
روش نمونه گیرى غیر احتمالى آسان بوده و روش جمع آورى اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده که توسط خود پژوهشگر تکمیل شده هست.


مقایسه یافته‌های هیستروسالپنگوگرافی در بیماران با نازایی اولیه و ثانویه مراجعه کننده به بخش رادیولوژی زایشگاه قدس
پرسشنامه حاوى مشخصات دموگرافیک والدین و سوالاتى راجع به آگاهى، نحوهء رفتار والدین در مورد گلو درد چرکى بوده هست: سپس اطلاعات جمع آورى شده با هستفاده از جداول توزیع فراوانى و آزمون آمارى chi - square tesi مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت.


بررسی شیوع و نوع عفونت در بیماران دیابتیک بستری در بیمارستان بوعلی زاهدان در سال 76 الی مهر 77
نتیج: از 400 نفر والدین مورد پژوهش 7/47% (191 نفر) آگاهى متوسط، 40% (160 نفر) آگاهى خوب و 3/12% (49 نفر) آگاهى ضعیف از گلو درد چرکى کودکانشان داشتند.


بررسی اپیدمیولوژیک نئوپلازی‌های خوش خیم و بدخیم در کودکان 0-14 ساله مراجعه کننده به مرکز پاتولوژی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان سالهای 73-77
همچنین 53 درعمد (212 نفر) والدین نحوه رفتار متوسط ، 9/5 3 % ( 185 نفر) نحوه رفتار خوب و 5/7% (30نفر) والدین نحوه رفتار ضعیف در برابر گلودرد چرکی داشتند در این پژوهش ارتباط بین میزان آگاهی ، شغل و میزان تحصیلات معنی دار بود و بین نحوه رفتار والدین در مورد گلودرد چرکی با هر یک از متغیرهای دموگرافیک (شغل، میزان تحصیلات و تعداد فرزندان ) ارتباط معنی داری وجود نداشت.


بررسی رابطه قد و وزن نوزاد با سن مادر در 1000 نوزاد زنده متولد شده در بیمارستان قدس زاهدان


بررسی فراوانی نوزادان مبتلا به پاچنبری متولد شده در زایشگاه قدس زاهدان در سالهای 1376-79


54 out of 100 based on 49 user ratings 224 reviews

مطالعه تاثیر کیفیت ترانسفیوژن در دفع ادراری کریستال اورات آمورف در افراد مبتلا به بتا تالاسمی ماژور در زاهدان در سال 1377
بررسی میزان آگاهی دانشجویان دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اشکال دارویی موجود در سطح داروخانه‌ها سال 1377
بررسی میزان بروز ناتوانی جنسی بدنبال پروستاتکتومی
بررسی کارائی تشخیص آسپیراسیون شیره معده در سل ریوی بالغین در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی (77-78)
بررسی میزان عملکرد 1000 مادر مراجعه کننده به بیمارستان اطفال زاهدان در ارتباط با شروع قطره آهن در کودکان 5-24 ماهه سال 1378
مقایسه شیوع در دو روش بی‌حسی نخاعی بالیدوکائین 5 درصد و پیواکائین 0/5 درصد برای عملهای سزارین در زایشگاه قدس زاهدان از اول تیرماه 77 لغایت اول
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*