بررسی تغییرات حجمی مخچه رت بالغ نر به دنبال تجویز کربنات لیتیم با استفاده از تکنیک استریولوژی

بررسی شیوع و نوع عفونت در بیماران دیابتیک بستری در بیمارستان بوعلی زاهدان در سال 76 الی مهر 77
بررسی اپیدمیولوژیک نئوپلازی‌های خوش خیم و بدخیم در کودکان 0-14 ساله مراجعه کننده به مرکز پاتولوژی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان سالهای 73-77
بررسی رابطه قد و وزن نوزاد با سن مادر در 1000 نوزاد زنده متولد شده در بیمارستان قدس زاهدان
بررسی فراوانی نوزادان مبتلا به پاچنبری متولد شده در زایشگاه قدس زاهدان در سالهای 1376-79
مطالعه تاثیر کیفیت ترانسفیوژن در دفع ادراری کریستال اورات آمورف در افراد مبتلا به بتا تالاسمی ماژور در زاهدان در سال 1377
بررسی میزان آگاهی دانشجویان دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اشکال دارویی موجود در سطح داروخانه‌ها سال 1377
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

بررسی تغییرات حجمی مخچه رت بالغ نر به دنبال تجویز کربنات لیتیم با استفاده از تکنیک استریولوژی
لیتیم سبکترین فلز قلیایی هست که در صنعت و پوشاک کاربرد فراوان دارد.


بررسی میزان بروز ناتوانی جنسی بدنبال پروستاتکتومی
درپزشکى در درمان سردردهاى میگرنى، اختلالات خلقى، اسکیزوفرنى و از همه مهم تر در درمان بیمارى دو قطبى هستفاده مى شود، به جز خواص درمانى لیتیم عوارض جانبى زیادى برروى سیستم عصبی، کلیه، قلب ، پوست و تیروئید دارد.


بررسی کارائی تشخیص آسپیراسیون شیره معده در سل ریوی بالغین در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی (77-78)
در این مطالعه تغییرات حجمى مخچه رت به روش هستریولوژیک به دنبال تجویز کربنات لیتیم بررسى شده هست.


بررسی میزان عملکرد 1000 مادر مراجعه کننده به بیمارستان اطفال زاهدان در ارتباط با شروع قطره آهن در کودکان 5-24 ماهه سال 1378
به این منظور 20 رت بالغ نر 60 تا 70 روزه از نژاد Wistar به صورت تصادفى انتخاب و به دو گروه تقسیم شده اند.


مقایسه شیوع در دو روش بی‌حسی نخاعی بالیدوکائین 5 درصد و پیواکائین 0/5 درصد برای عملهای سزارین در زایشگاه قدس زاهدان از اول تیرماه 77 لغایت اول
که گروه تجویز محلول کربنات لیتیم 1/0 % و گروه شاهد آب مقطر را بعنوان آب آشامیدنى مصرفی روزانه طى 8 هفته دریافت نمودند.


بررسی جنبه‌های فرهنگی-اجتماعی گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه مرکزی زاهدان
سپس گذشت این مدت حیوانات توسط اتربیهوش شدند ومخچه خارج و در محلول فیکساتورلی لیرتثبیت شد.


بررسی اثر سوءتغذیه روی میزان مرگ و میر از پنومونی و اسهال در کودکان 2 ماهه تا 26 ماهه (3 ساله) بستری شده در بیمارستان اطفال حضرت علی‌اصغر (ع) زاه
سپس قالب گیری در آگار 7% توسط دستگاه برش بافتى Tissue Slicer برشهایی به ضخامت یک میلى مترتهیه شد.


ارزیابی وضعیت آموزش بالینی در دانشکده پزشکی زاهدان از دیدگاه اینترن‌های رودی مهرماه 1371
و مقاطع با تکنیک هستریولوژى مورد مطالعه و شمارش نقاط برنامه گرفت و حجمهای به دست آمده به وسیله روش آ ماری من ویتنی مورد ارزیابى قرارگرفت که نتا یج زیربدست آمد.


بررسی میزان هپاتیت دارویی و علایم بالینی و آزمایشگاهی آن در بیماران مسلول مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان زاهدان طی سالهای 75-7
انجام کارهاى آَمارى در دو گروه تجویزو شاهد براى حجم کل مخچه وحجم ماده خاکسترى اختلاف معنى دارى را نشان نداد ولى براى حجم ماده سفید بین دو گروه اختلاف معنى دارى را نشان مى دهد یعنى در گروه تجویز حجم ماده سفید 25% کم شده هست.

نتیجه : حجم ماده سفید در رت هاى گَروه تجویز کاهش یافته و حجم ماده خاکسترى و حجم کل تغییری نکرده هست.
60 out of 100 based on 45 user ratings 770 reviews