ارزیابی تشخیص بالینی تریکومونیازیس با روشهای پاراکلینیک در خانمهای مراجعه کننده به کلینیک ‌های سرپایی زایشگاه قدس زاهدان در سال 1382


ارزیابی تشخیص بالینی تریکومونیازیس با روشهای پاراکلینیک در خانمهای مراجعه کننده به کلینیک ‌های سرپایی زایشگاه قدس زاهدان در سال 1382
تریکومونیازیس یکی از شایعترین بیماریهای دستگاه تناسلی و یک بیماری STD هست که انسان تنها میزبان شناخته شده اون می باشد و عموما از طریق جنسی انتقال می یابد.


بررسی عوارض داخل جمجمه‌ای اوتیتهای میانی حاد و مزمن در بیماران ماستوئید کتومی شده در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص ) زاهدان
همچنین عوارض مهمی چون زایمان زودرس ، PROM ، نوزاد با وزن کم وقت تولد و سلولیت و آبسه سپس هیسترکتومی ، سزارین و ...


بررسی میزان استرس و مشکلات حاصل از داشتن فرزند ناشنوا (خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی)
ایجاد می‌کند.


بررسی شیوع عفونت‌های انگلی روده‌ای در بیماران سوءتغذیه‌ای بستری در بیمارستان اطفال حضرت علی‌اصغر (ص ) زاهدان در سال 1377
هدف تحقیق : ارزیابی تشخیص بالینی تریکومونیازیس با روش‌های پاراکلینیک (کشت) در خانم های مراجعه نماينده به کلینیک های سرپایی زایشگاه قدس زاهدان.


بررسی شیوع عفونت زخم در بیماران تبدار بستری در بخش سوختگی بیمارستان خاتم (ص ) در سال 1377
روش کار : مطالعه به صورت توصیفی – مقطعی بر روی 141 خانم مراجعه نماينده به کلینیک های سرپایی زایشگاه قدس که علائم مشکلات دستگاه تناسلی داشتند، صورت گرفت که از ترشحات واژینال اونها نمونه جهت کشت در محیط Dorset گرفته شده و هم وقت نظر و تشخیص متخصص محترم با توجه به معاینه واژینال و شرح حال بیمار در کد اطلاعاتی فرد ثبت گردید.


بررسی گلومرولونفریت حاد پس از عفونت استر پتوککی در کودکان بستری در بخش نفرولوژی بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع) از نیمه دوم سال 1374 لغایت نیمه او
نتایج بدست آمده از کشت نیز در کد اطلاعاتی فرد ثبت و تجزیه و تحلیل آماری انجام گردید.


بررسی نظرات دانشجویان پزشکی مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه مسائل محیط آموزش رفاهی و آینده فارغ التحصیلی در سال 1377
نتایج : با توجه به تشخیص‌های بالینی توسط متخصصین محترم (بدون نتایج کشت) نتایج زیر بدست آمد: نتایج بدست امده از کشت نشان می دهد که 12 نمونه برای تریکوموناس واژینالیس مثبت و 129 نمونه برای تریکوموناس واژینالیس منفی می باشد.


بررسی نتایج اکوکاردیوگرافی از طریق مری در کمیسوروتومی میترال در بیمارستان خاتم‌الانبیاء زاهدان
در این مطالعه حساسیت بدست آمده برای تشخیص بالینی 3/83% ، ویژگی 8/86%، ارزش اخباری مثبت 37% و ارزش اخباری منفی 2/98% می باشد.


بررسی فراوانی هایپوکلسمی در 100 بیمار مبتلا به تالاسمی مراجعه‌کننده به کلینیک تالاسمی بیمارستان اطفال علی‌اصغر (ع) در شهر زاهدان نیمه اول سا
با توجه به نتایج بدست امده میتوان نتیجه گرفت که در بیماریابی با تشخیص بالینی ، نتایج مثبت کاذب فراوانی وجود دارد و تنها 37% مواردی که تشخیص بالینی افراد را بیمار تلقی می‌نماید، با کشت اثبات می‌شود.

ولی در افرادی که تشخیص بالینی اونها را سالم می داند ، 2/98% کشت نیز در انها مخفی می‌گردد.
78 out of 100 based on 33 user ratings 1208 reviews

مقایسه اولتراسونوگرافی داپلر در شریان‌های داخل کلیوی در افراد نرمال بیماران مراجعه‌کننده با کولیک حاد کلیوی به علت انسداد حاد حالب
بررسی شیوع افسردگی و استرس در 150 بیمار مراجعه‌کننده با شکایت سردرد به کلینیک داخلی بیمارستان خاتم الانبیا (ص ) زاهدان در سال 78-79
بررسی فراوانی انواع انسداد روده و عوامل موثر در مورتالیتی ناشی از آن در نوزادان در مرکز جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طی سالهای 1371-137
بررسی سه ساله مننژیت سلی در بیماران مبتلا به منژیت آسپتیک (تحت حاد و مزمن) با تاکید به روش استوارت (stewaet)
تعیین کارآیی تشخیص سونوگرافی شکم در بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفرا قبل از عمل در بیماران مراجعه‌کننده به بخش جراحی بیمارستان خاتم‌الانبیا
بررسی یافته‌های بالینی پس از لاپاراتومی اورژانس در بیماران باترومای شکم در بیمارستان خاتم الانبیا (ص ) زاهدان در سال 1375-1376
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*