مقایسه تاثیر دو داروی تیوپنتال و پروپوفول روی سیستم قلبی - عروقی در بیماران تحت درمان شوک الکتریکی در مرکز روانپزشکی زاهدان تابستان 83

گزارش موارد جراحی آندوسکوپی سینوس
مطالعه بیماران ترومایی بستری در بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان در سال 1376 و مقایسه مرگ و میر آنها با استانداردهای جهانی
بررسی میزان آگاهی و رفتار زنان همسردار افغانی ساکن زاهدان در زمینه برنامه‌های تنظیم خانواده سال 1379
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مراجعه‌کننده با شکم حاد به اورژانس بیمارستان خاتم در 6 ماه اول سال 79
بررسی آمار چهار دوره امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از شهریور ماه 78 تا اسفند 79
بررسی پاسخ به درمان کلرامفنیکل در بیماران زیر 5 سال مبتلا به پنمونی متوسط تا شدید باکتریال بستری در بیمارستان شهید فهمیده کرمانشاه (سالهای 75-
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

مقایسه تاثیر دو داروی تیوپنتال و پروپوفول روی سیستم قلبی - عروقی در بیماران تحت درمان شوک الکتریکی در مرکز روانپزشکی زاهدان تابستان 83
امروز ECT یکى از روشهاى درمانى موتر در بیماریهاى روانیزشکى مانند افسردگى شدید، مانیا، اسکیزوفرنى شدید و بسیارى بیماریهای دیگری مى باشد که در بیمارانى که به درمان دارویى یاسخ نداده اند مورد هستفاده برنامه مى گیرد.


مروری بر تاریخچه جراحی اعصاب در ایران و بررسی نقش جراحان مغز و اعصاب ایرانی در ارتقاء علمی این رشته در ایران
هستفاده ازECT نسبت به قبل درحال افزایش می باشد.


بررسی مقایسه روش سرم‌تراپی نرمال سالین از طریق توربینه تحتانی بینی با ورید آنته‌کوبیتال در گروه اطفال
براى ECT یک بیهوشى نسبتاً سطحى، زود کَذر همراه با شلى عضلانی نسبی مورد نیاز مى باشد.


بررسی اپیدمیولوژیک قربانیان تصادفات رانندگی در مرکز پزشکی قانونی کرمانشاه در سال 1378
هدف ما در این مطالعه مقایسه تأثیرات همودینامیک دو هوشبر داخل وریدی پروپوفول و تیوپنتال مى باشد ما در این طرح بیمارانى را که از سرویس روانیزشکى براى ECT به واحد ما ارجاع داده شدند را شرکت دادیم 50 بیمار در سنین بین 16 تاْ 60 سال که فاقد بیماریهای قلبى- عروقى، کبدى، COPD و اعتیاد بودند انتخاب شدند.


بررسی مقایسه‌ای رویدادهای زندگی (Life-Events) در شروع دوره اخیر سایکوز در بیماران اسکیزوفرن بیماران مبتلا به اختلال حلق دو قطبی
مطالعه به صورت Randomized, clinical traial , double blind, cross over انجام شد.


بررسی فراوانی نسبی تمایل کادر پرستاری و مامایی شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر زاهدان به انجام سزارین و علل آن در سال 80
همه بیماران یک نوبت تحت ECT با پروپوفول و یک ثوبت تحت ECT با تیوپنتال برنامه گرفتند.


بررسی فراوانی اینرسی (آتونی) و علل آن در زنان مراجعه‌کننده به زایشگاه قدس در طی پنج سال متوالی 74-78
دوز پروپوفول 75/0 mg/kg و دوز تیوپنتال 5/1 mg/kg بود.


بررسی شیوع علائم وسواسی در بیماران افسردگی اساسی بستری در مرکز فارابی کرمانشاه 76-77
تمام بیماران در طى مطالعه توسط یک الکتروکاردیوسکوپ مانیتور شدند.


ابتلائات احشایی در سل صفاقی به همراه معرفی سه آبسرواسیون
اونالیز داده ها نشان داد که اثرات کاردیو واسکولار ووقت ریکاورى در هر دو گروه یکسان بوده هست.

گرچه وقت تشنج در گروه پروپوفول از گروه تیوپنتال کمتر بود ولى از وقت هستاندارد (30 ثانیه) براى درمان کوتاهتر نبوده هست.

در این مطالعه هر دو هوشبر داخل وریدى براى ECT اثرات قلبی عروقى یکسان داشتند.
78 out of 100 based on 63 user ratings 338 reviews

ارزش‌گرافی قفسه سینه بعد از خارج کردن کاتتر سینه‌ای
بررسی کیفیت منابع آب مصرفی جامعه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ماهیدشت در سالهای 1378-79
بررسی میزان دقت آسپیراسیون سوزنی (FNA) در تشخیص توده‌های غدد بزاقی در مراکز پاتولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از 72 تا 76
تعیین فراوانی دفع مکونیوم در جنین‌های POSTDATE و ارتباط آن با NST نان‌راکتیو، اولیگوهیدرآمینوس و کاهش حرکت جنین در مادران مراجعه‌کننده به زایش
بررسی پاسخ به درمان ایمنوتراپی در بیماران آنمی‌آپلاستیک شدید بستری شده در م.آ.د. رازی کرمانشاه طی سالهای 1375 لغایت 1377
ارزیابی پارامترهای فیزیکی (سرعت و ضریب تضعیف ) بافت طبیعی و توده‌های غیرطبیعی خوش‌خیم و بدخیم اندام پستان با استفاده از امواج فراصوتی (به طر
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*