تعیین شیوع خروپف در استان گیلان و بررسی همراهی فشار خون مزمن با آن

بررسی اپیدمیولوژیک هفتاد مورد خودسوزی بستری شده در بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه در طی 6 ماهه نخست سال 1376
بررسی آریتمی‌های قلبی بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد به دنبال مصرف استرپتوکیناز وریدی در مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی
گزارش دو مورد فیبروزیسپلازی در گردن استخوان ران
گزارش یک مورد نادر سایکوز القائی (Folie a trise)
بررسی اثر داروهای اضافه شونده (کاربامازپین و لیتم) بر روی بیماران اسکیزوفرنی مزمن در بیمارستان فارابی در سال 1375
بررسی شاخص‌های بهداشتی استان کرمانشاه در مقایسه با شاخص‌های حیاتی کشور و جهان در سال 1375 بر اساس بیانیه جهانی بهداشت برای همه تا سال 2000 میلا
مقایسه درصد ابتلا گاستروانتریت و مدت بستر در شیرخواران 1-6 ماهه تغذیه شده با شیر مادر و شیر خشک طی سالهای 74 و 75 در بیمارستان شهید فهمیده کرمانش
بررسی تشخیصی، بالینی و درمانی بیماران مبتلا به DIC در مراکز آموزشی و درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) و آیت ا... طالقانی
بررسی بیماران مراجعه کننده با آرتریت مونوآرتیکولار به بیمارستان طالقانی کرمانشاه از سال 1372 لغایت 1376
بررسی اثر هپارین وریدی در 100 بیمار دچار انفارکتوس حاد میوکارد دسترسی در بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه که استرپتوکیناز دریافت نموده‌اند و م
بررسی اثرات آرگون لیزر ترابکوپلاستی در گلوکوم اولیه زاویه باز در بیماران عمل شده در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه طی سالهای 74-75
بررسی تومورهای خوش‌خیم ستوم فقرات و معرفی یک مورد استئوبلاستوم مهره
مطالعه اپیدمیولوژیک بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی (ره) در 6 ماهه دوم سال 1375
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*