بررسی عوامل وقوع صدمات چشمی درمصدومین مراجعه کننده به بخش اتفاقات چشم بیمارستان خلیلی شیراز،1376

بررسی نتایج سنتی‌گرافی کورتیکال کلیه بوسیله DMSA در بیمارانیکه به علت UTI تب‌دار بین سالهای 1375-76 در مرکز آموزشی درمانی رازی بستری شده‌اند
بررسی اثرات اسکلروتراپی در زخم‌های خونریزی دهنده پپتیک از سال 1373 الی 1376 در بیمارستان شهدای تجریش
بانک اطلاعاتی گزارشات هفتگی اپیدمیولوژی بیماریها (WER) مربوط به نیمه اول سال 1997
بررسی توصیفی نتایج آندوسکوپی های دستگاه گوارش در بیماران بستری در بخش داخلی بینارستان امام خمینی در کرمانشاه به مدت یکسال (74-75)
بررسی اپیدمیولوژیک هفتاد مورد خودسوزی بستری شده در بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه در طی 6 ماهه نخست سال 1376
بررسی آریتمی‌های قلبی بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد به دنبال مصرف استرپتوکیناز وریدی در مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی
.htaccess - rewriting and then hiding part of the url?
.htaccess ordering? [closed]
.htaccess Redirections
.htaccess Redirects
.htaccess Redirect to script in subdirectory
Boolean AND in .htaccess
htaccess redirect for everything but files/directories
.htaccess with or without slash
Apache mod rewrites giving 404 error
Use htaccess to redirect all traffic from root to specific subdomain page

بررسی عوامل وقوع صدمات چشمی درمصدومین مراجعه کننده به بخش اتفاقات چشم بیمارستان خلیلی شیراز،1376
پژوهش انجام شده مطالعه ای توصیفی-تحلیلی هست که دراون میزان بروز صدمات چشمی دریک مقطع معین ازوقت به مدت 4 ماه درکلیه مصدومین مراجعه نماينده به بخش اتفاقات بیمارستان خلیلی شیرازموردبررسی قرارگرفته هست.باتوجه به این که یکی ازمهمترین نکات درپیشگیری ابتداشناسایی راههای درمعرض خطروسپس طرح وبرنامه ریزی برای جلوگیری ازمشکلات بعدی هست پژوهش حاضرانجام گرفت.


گزارش دو مورد فیبروزیسپلازی در گردن استخوان ران


گزارش یک مورد نادر سایکوز القائی (Folie a trise)


78 out of 100 based on 23 user ratings 398 reviews

بررسی اثر داروهای اضافه شونده (کاربامازپین و لیتم) بر روی بیماران اسکیزوفرنی مزمن در بیمارستان فارابی در سال 1375
بررسی شاخص‌های بهداشتی استان کرمانشاه در مقایسه با شاخص‌های حیاتی کشور و جهان در سال 1375 بر اساس بیانیه جهانی بهداشت برای همه تا سال 2000 میلا
مقایسه درصد ابتلا گاستروانتریت و مدت بستر در شیرخواران 1-6 ماهه تغذیه شده با شیر مادر و شیر خشک طی سالهای 74 و 75 در بیمارستان شهید فهمیده کرمانش
بررسی تشخیصی، بالینی و درمانی بیماران مبتلا به DIC در مراکز آموزشی و درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) و آیت ا... طالقانی
بررسی بیماران مراجعه کننده با آرتریت مونوآرتیکولار به بیمارستان طالقانی کرمانشاه از سال 1372 لغایت 1376
بررسی اثر هپارین وریدی در 100 بیمار دچار انفارکتوس حاد میوکارد دسترسی در بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه که استرپتوکیناز دریافت نموده‌اند و م
بررسی اثرات آرگون لیزر ترابکوپلاستی در گلوکوم اولیه زاویه باز در بیماران عمل شده در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه طی سالهای 74-75
بررسی تومورهای خوش‌خیم ستوم فقرات و معرفی یک مورد استئوبلاستوم مهره
مطالعه اپیدمیولوژیک بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی (ره) در 6 ماهه دوم سال 1375
بررسی آمار بیماران بستری در بخش نوزادان بیمارستان رازی شهر کرمانشاه طی سالهای 1375 و 1374 ه. ش
معرفی یک مورد جراحی شده میگزوم دهلیز چپ در بیمارستان شهید دکتر بهشتی کرمانشاه
معرفی 8 مورد بیمار مبتلا به Foot drop متعاقب تزریق عضلانی diclofenac NA
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*