بررسی علایم و نشانه‌های بالینی بیماران مبتلا به پای دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان رجائی قزوین در سال 1386

تشکیل بانک اطلاعاتی گزارش هفتگی اپیدمیولوژی بیماریهای مسری تالیف Who، سال 1996
تعیین شایعترین علت ایکتر در نوزادان بستری شده در بیمارستان طالقانی کرمانشاه در سال 1376
یک مورد ژیانت سل توموردیستال رادیوس و انتقال استخوان اولنا
گزارش یک مورد بیمار مبتلا به میوزیت اسیفیکان پیشرونده
بررسی تومورهای بدخیم تخمدان در چهال سال گذشته در واحدهای پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سنتز مشتقات جدیدی از نیتروپیرول کینولئین و نیتروپیرول تیادیازول
بررسی میزان شیوع یرسینیا انتروکولیتیکا در 50 مورد آپاندیسیت حاد در بیمارستان طالقانی کرمانشاه
بررسی سطوح هموگلوبین و هماتوکریت در زنان باردار شهر کرمانشاه در سال (1376-77) و تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی بر آن
بررسی شیوع هیدروسفالی علامت‌دار در حاملگی و عوارض زایمانی آن از سال 1376 لغایت خرداد 1377 در بیمارستان معتضدی کرمانشاه
بررسی اپیدمیولوژی بر ونکوژنتیک کارسینوما در طی سالهای 77 تا 70 در بیمارستان طالقانی
بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت در یکصد و پنجاه خانم حامله در کرمانشاه
تعیین شیوع و علل لوچی چشم در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی کرمانشاه
بررسی اپیدمیولوژی لیکن پلان اروزیو در مراجعه‌کنندگان به درمانگاهای تخصصی پوست حاج دائی کرمانشاه طی زمستان 1375
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http
*