بررسی وضعیت طلاق و برخی عوامل موثر بر آن درافراد مطلقه ساکن در منطقه دولت آباد در تابستان 1382


بررسی وضعیت طلاق و برخی عوامل موثر بر آن درافراد مطلقه ساکن در منطقه دولت آباد در تابستان 1382
بر پايه ارزیابی جامعه منطقه دولت آباد -که در جریان کارآموزی تابستانی دورهی MPH سال 82 انجام شد- مشکلات عمده ای شامل بحران بلوغ، کودکان خیابانی، مشکلات خانوادگی، مسایل تربیتی بچه ها و افزایش پدیده طلاق به عنوان مشکلات خاص منطقه برآورد شد.


بررسی وضعیت ویتامین A آهن و اسید فولیک و B12 در مادران و نوزادان آنها هنگام تولد در بیمارستان شهید مفتح شهرستان ورامین بهداشت عمومی
به همین منظور بررسی وضعیت طلاق در این منطقه با هدف دستیابی به مهم ترین روش های پیشگیری و مهم ترین مشکلات پس از طلاق بمنظور ارائه به مشاورین و مقامات مسئول جهت اتخاذ راهکارهای پیشگیری در این زمینه انتخاب شد.


بررسی HBS Antibody در گروههای high risk که واکسینه شده‌اند و مقایسه آن با گروهی که واکسینه نشده‌اند و بررسی میزان eficacy واکسن در گروه مورد مطالعه
در این بررسی با روش مصاحبه با افراد مطلقه و تکمیل پرسشنامه، تاثیر متغیرهای زمینه ای بر طول مدت زندگی مشترک و مشکلات پس از طلاق با هستفاده از روش آزمون بقا Kaplan- Meier و تست log- rank مورد مطالعه برنامه گرفت.


بررسی تغییرات نیکل در کارگرانی که در آبکاری کار می‌کنند
از بین 45 زن و 24 مرد شرکت نماينده در مطالعه، بیشترین فراوانی گروه سنی اونها در محدوده 26 تا 35 سال و میانگین مدت زندگی مشترک 62 ماه (با انحراف معیار 2/68) بوده هست.


تغییرات کولین استراز در مسمومیت با حشره‌کشهای فسفره
میانگین سنی هنگام طلاق در زنان6/2 + 6/24 و در مردان 3+ 8/29 سال بوده هست.


بررسی اپیدمیولوژیکی سطح شنوایی کارگران کارخانجات ریسندگی و بافندگی یزدباف یزد
نتایج اونالیز بقا نشان داد که احتمال رخ داد طلاق پس از 100 ماه زندگی مشترک در افرادی که ازدواج تحمیلی را به عنوان یک عامل مهم منجر به طلاق ذکر کرده اند حدود 99% و در افرادی که این عامل در طلاق اونها نقشی نداشته هست 22% بوده هست.


تعیین میزان آگاهی مردم نسبت به تب مالت در شهرستان یزد و ارائه بهترین برنامه آموزشی جهت پیشگیری
گروه سنی افراد مورد مطالعه، میانگین سنی هنگام طلاق، تعداد فرزندان زوجین و شیوه آشنایی (از بین متغیرهای زمینه ای) و ازدواج تحمیلی( از بین علل منجر به طلاق) ، با میانگین مدت زندگی مشترک ارتباط آماری معنی داری داشته هست.


بررسی وضعیت بهداشتی قالیبافان روستاهای استان یزد
میزان تحصیلات زوجین، شغل و وجود طلاق در بستگان نزدیک و سایر علل منجر به طلاق با میانگین زندگی مشترک ارتباط واضحی نشان نداده اند.


بررسی کیفیت شیمیایی ، میکروبی و انگلی آب آشامیدنی شهر
طول مدت زندگی مشترک ، میزان تحصیلات و علل منجر به طلاق اختلاف معنی داری بین دو جنس زن و مرد نداشته هست.

در مورد مشکلات پس از طلاق عدم امنیت اجتماعی در زنان بارزتر بوده ، احساس افسردگی در مردان مشکل شایع تری بوده هست.

سایر مشکلات بین زن و مرد اختلاف معنی داری ندارد.

نحوه زندگی پس از طلاق بین زن و مرد تفاوت داشت.

زنان بیشتر با والدین و مردان بیشتر به تنهایی زندگی می کردند ازدواج مجدد بین دو جنس اختلاف معنی داری نشان نداد.

عدم تفاهم اخلاقی (83% ) ، اعتیاد 42% و دخالت خانواده ها 33% شایع ترین شرایط منجر به طلاق بوده اند.

مشکلات مالی (30% ) و بیماری های روانی (24%) موارد بعدی هستند.

از بین مشکلات پس از طلاق ، مشکلات تربیت فرزندان و احساس تنهایی در گروه های سنی بالاتر شایع تر بوده هست.

وجود مشکلات تربیتی فرزندان با تعداد اون ها ارتباط مستقیمی داشت.

شدت مشکلات در ازدواج های فامیلی کمتر از سایر موارد بوده هست.

به نظر افراد مورد مطالعه ، بهترین راه پیشگیری از طلاق ،انتخاب درست همسر هست و روش بعدی را مشاوره با متخصصین ذکر کرده اند.
54 out of 100 based on 19 user ratings 944 reviews