بررسی اپیدمیولوژیک اختلالات روانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان


بررسی اپیدمیولوژیک اختلالات روانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
در این تحقیق به بررسی علایم اختلالات روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان و رابطه این علائم با متغیرهای خاص پرداته شد که 624 دانشجوی مورد بررسی با تکمیل پرسشنامه مورد ارزیابی برنامه گرفتند.


ارزشیابی ایمنی سلولی حاصل از واکسیناسیون بر علیه لیشمانیوز پوستی در داوطلبان ناحیه پونک - درکه تهران
متغیرهای مورد بررسی عبارتند از: سال تحصیلی (رابطه معنی دار با وسوسه، اضطراب و پرخاشگری)، تحصیلات پدر(پرخاشگری)، تحصیلات مادر (شکالت جسمی، وسواس، پرخاشگری و افکار پارانوئیدی)علاقمندی به رشته(همه اختلالات بجز شکایت جسمی)، جنسیت(تمام اختلالات)، تاهل(حساسیت در روابط متقابل، افکار پارنوئیدی، افسردگی، اضطراب، ترس مرضی، روان پریشی و شکایت جسمی)، از دست دادن عزیزی در یکسال گذشته(افکار پارانوئیدی)، سن(با افکار پارانوئیدی)و رضایتمندی از خانواده باتمام ابعاد رابطه معنی داری داشت.


ارزشیابی برنامه پنج ساله مرحله اول بازآموزی (آموزش مداوم) جامعه پزشکی ارائه پیشنهادات اصلاحی


ارزشیابی نقش کاربرد پشه‌بند آغشته به حشره‌کش در کنترل مالاریا در حد یک منطقه در منطقه سیاهو استان هرمزگان


54 out of 100 based on 59 user ratings 134 reviews

بررسی آگاهی، بینش و عملکرد مادران نسبت به برنامه کنترل بیماریهای اسهالی
بررسی اثربخشی سلولهای پیوند شده جنین پانکراس خرگوش در زیر پوست خرگوش‌های دیابتیک جهت پائین آمدن قندخون آنان
بررسی اثر تلقیح واکسن BCG در کاهش دوز انسولین مورد نیاز بیماران مبتلا به دیابت وابسته به انسولین با سن کمتر از 15 سال
بررسی ارتباط بین ناشنوائی حسی عصبی و سندرم سرخجه مادرزادی
بررسی ارتباط سطح فروکتوز آمین با کنترل میان مدت دیابت و برخی از پارامترهای خونی
بررسی برخی از عوامل موثر بر وزن‌گیری کودکان کمتر از ده سال زیر صدک پنجاه و بالای صدک پنجاه منحنی رشد در مراکز بهداشتی - درمانی شهر اصفهان سال
بررسی پوشش ایمنسازی کودکان 12-24 ماهه استان سمنان در رابطه با دریافت واکسنهای ضروری قبل از یکسالگی
بررسی رایج‌ترین رفتارهای موثر در ابتلا به بیماری کیست هیداتیک در بین بیماران مبتلای بستری در بیمارستانهای دولتی تهران
بررسی سطح روی در موی کودکان دبستانی روستای ونیان در سال 74
بررسی شاخص‌های سلامت فیزیکی کودکان در بدو ورود به دبستان در مناطق شهری استان اصفهان در سال تحصیلی 1375
بررسی شیوع آلودگی‌های انگلی روده‌ای در کودکان زیر 6 سال تحت پوشش خانه‌های بهداشت روستائی استان اصفهان و ارتباط آن با بعضی عوامل اپیدمیولوژ
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*