بررسی ارتباط میان فاکتورهای ابعادی و فیزیولوژیکی بدن در بین دانشجویان

بررسی برخی از عوامل موثر بر وزن‌گیری کودکان کمتر از ده سال زیر صدک پنجاه و بالای صدک پنجاه منحنی رشد در مراکز بهداشتی - درمانی شهر اصفهان سال
بررسی پوشش ایمنسازی کودکان 12-24 ماهه استان سمنان در رابطه با دریافت واکسنهای ضروری قبل از یکسالگی
بررسی رایج‌ترین رفتارهای موثر در ابتلا به بیماری کیست هیداتیک در بین بیماران مبتلای بستری در بیمارستانهای دولتی تهران
بررسی سطح روی در موی کودکان دبستانی روستای ونیان در سال 74
بررسی شاخص‌های سلامت فیزیکی کودکان در بدو ورود به دبستان در مناطق شهری استان اصفهان در سال تحصیلی 1375
بررسی شیوع آلودگی‌های انگلی روده‌ای در کودکان زیر 6 سال تحت پوشش خانه‌های بهداشت روستائی استان اصفهان و ارتباط آن با بعضی عوامل اپیدمیولوژ
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings

بررسی ارتباط میان فاکتورهای ابعادی و فیزیولوژیکی بدن در بین دانشجویان
عدم تطابق و تناسب میان توانمندی های انسان و نوع کار وی می تواند سبب بروز مسائل و مشکلات بسیاری می شود که ناراحتی های اسکلتی-عضلانی یکی از این عوارض می باشد.


بررسی عملکرد کادر درمانی به منظور برقراری ارتباط مادر و نوزاد و طرح هم‌اتاقی در زایشگاه آموزشی شهر کرمان
در این پژوهش سعی شده هست ارتباط میان ابعاد اونتروپومتریکی و فاکتورهای فیزیولوژیکی در گروه سنی 30-20 سال بررسی گردد.


بررسی عوامل عفونی باکتریال از مبتلایان به ناباروری و سقط جنین مراجعه‌کننده به مرکز IVF استان یزد
جامعه مورد بررسی از طریق فرمول و از روی انحراف معیار پری تست تعیین گردید که معادل 50نفر مرد و 54 زن هست.


بررسی مقایسه‌ای نگرش به کیفیت زندگی بیماران دیابتی تحت درمان با انسولین مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقاتی، آموزشی، درمانی دیابت با گروه شاهد
نتایج حاصله نشان داد بین ابعاد اونتروپومتری و فاکتورهای فیزیولوژیکی به غیر از چند مورد زیر رتباط معنی داری دیده نمی شود: بین ضربان قلب و قد در مردان، بین ضربان قلب و وزن در مردان، میزان اکسیژن مصرفی و کالری مصرفی در گروه مردان 5/1برابر گروه زنان هست، وزن زنان 73% وزن مردان و اندازه قد اونان 90% قد مردان هست و در نهایت ابعاد قفسه سینه در هر دو گروه مردان و زنان یکسان هست.


بررسی مقدار ید در ادرار دانش‌آموزان مدارس ابتدائی و راهنمایی شهر سمنان


بررسی میزان شیوع آلودگی به اکی‌نوکوکوس‌گرانولوزوس در سگهای ولگرد اصفهان


60 out of 100 based on 25 user ratings 50 reviews

بررسی میزان کارآیی و رضایتمندی بیماران Impotent دیابتی از مصرف نیتروگلیسیرین تابیکال ژل پروستاگلندین B2 انتیرال اورترال
بررسی میزانهای مرگ و تولد و شیوع روشهای پیشگیری از بارداری در مناطق شهری و روستایی استان اصفهان
بررسی میزان هوشبهر کودکان مادران مبتلا به دیابت در دوران بارداری در مقایسه با گروه کنترل
بررسی نقش آرایشگری زنانه در ابتلاء به آسم - اصفهان سال 1360-1375
بررسی وضعیت ایمنی موجود اتاق گاز بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه آن با معیارهای استاندارد دانشکده بهداشت
بررسی وضعیت فارغ‌التحصیلان سالهای 1368 تا 1373 دانشکده بهداشت از نظر اشتغال به کار و ادامه تحصیل
تعیین شاخصهای رشد براساس قد و وزن در گروه سنی 16-6 ساله شهر سمنان
تعیین محدود کنترل و غیرکنترل بودن دیابت با هموگلوبین گلیکوزیله شده
تعیین منحنی‌های رشد استاندارد برای کودکان زیر شش سال
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*