کنترل عفونت بیمارستانی

بررسی منابع آلوده‌کننده آب و خاک استان سمنان فاز دوم
بررسی میزان و دوام آنتی‌بادی بر علیه واکسن هپاتیت B در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تعیین نورموگرامهای قد و وزن در دانش‌آموزان 18-6 ساله شهر اصفهان و مقایسه آن با HSNC (منحنی‌های طبیعی آمریکا)
بررسی میزان موفقیت طرح تربیتی بهداشتی در مدارس منتخب استان آذربایجان‌شرقی
بررسی آگاهی مربیان بهداشت مدارس اصفهان نسبت به بیماریهای واگیردار و عفونیی به منظور نیازسنجی
بررسی اثر نوع اشتغال مادر و برخی از عوامل فردی بر سن و وزن هنگام تولد نوزادان در خانمهای 15-49 ساله مراجعه‌کننده به بیمارستانهای شهر اصفهان
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings

کنترل عفونت بیمارستانی
کنترل عفونت بیمارستان ازمسایل مبتلا به غالب بیمارستانها می باشد.این طرح طی یک بررسی آماری وپیشگیری نماينده میزان عفونت رابه مدت شش ماده دریکی ازبیمارستانهای پرکار شهرستان تهران (شهیداکبرآبادی ) مورد کنترل و مطالعه قرارداده هست .نتایج طرح منجر به کاهش میزان عفونت دربیمارستان یادشده گردید.نتایج طرح طی سمیناری باطلاع علاقمندان رسید.


بررسی برخی عوامل موثر بر وزن‌گیری کودکان کمتر از دو سال زیر صدک پنجاه و بالای صدک پنجاه منحنی رشد در مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان سال 1374


بررسی عادات نسخه‌نویسی در پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی استان گیلان


54 out of 100 based on 49 user ratings 74 reviews

بررسی فراوانی بیماریهای واگیر شایع در مدارس ابتدائی شهر
بررسی نقش آرایشگری زنان در ابتلا به آسم اصفهان سال 1360-1375
بررسی جامع مرگ و میر و علل آن در جوامع روستایی تحت پوشش خانه‌های بهداشت استان فارس - 1375
بررسی شیوع مصرف سیگار در نوجوانان (18 - 14 سال) شهر اصفهان براساس پارامترهای خونی
بررسی نوع و میزان فعالیت ورزشی در دانش‌آموزان شهر اصفهان
سنجش کیفیت عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز در هنگام ارائه مراقبتهای 1376 بهداشتی به زنان باردار مراجعه‌کننده و سنجش آگاهی ما
تغییرات دفع سروتونین پس از مصرف قرصهای جلوگیری کننده از حاملگی
بررسی ارتباط برخی عوامل موثر باهم جنسی متولدین در زمان 15-45 ساله شهر اصفهان در سال 75
بررسی رعایت استاندارهای پیشگیری از عفونت در اتاق عمل بیمارستانهای استان لرستان
بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد
تعیین مرگ و میر زنان 10-50 ساله استان فارس از اول آبان 1374 لغایت پایان مهر ماه 1375
سنجش کیفیت عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز در هنگام ارائه مراقبتهای بهداشتی به زنان باردار مراجعه‌کننده و سنجش آگاهی مادرا
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*