جمع‌آوری و طبقه‌بندی مگس‌های مهم پزشکی در استان هرمزگان با تاکید بر جز اثر تابعه

تعیین مرگ و میر زنان 10-50 ساله استان فارس از اول آبان 1374 لغایت پایان مهر ماه 1375
سنجش کیفیت عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز در هنگام ارائه مراقبتهای بهداشتی به زنان باردار مراجعه‌کننده و سنجش آگاهی مادرا
بررسی میزان شیوع عفونتهای باکتریایی در دستگاه تنفس شیرخواران تحت تهویه مکانیکی در یکی از بیمارستانهای علوم پزشکی ایران
برسری مزان شیوع و برخی عوامل موثر در حاملگیهای ناخواسته و نحوه برخورد با آن در زنان 49-15 ساله شوهردار جمعیت روستایی شهرستان نجف‌آباد 1376
بررسی تاثیر آموزش نحوه پیشگیری از ابتلاء به بیماری سالک رابطین بهداشتی در سطح آگاهی زنان منطقه هفتون 1375-1376
بررسی سطح عملکرد رابطین بهداشتی و ارتباط آن با خصوصیات فردی آنها در مراکز بهداشتی درمانی آموزشی شهید نواب صفوی در سال 1375
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings

جمع‌آوری و طبقه‌بندی مگس‌های مهم پزشکی در استان هرمزگان با تاکید بر جز اثر تابعه
از اونجایی که مگسهای مهم پزشکی در انتقال تعدادی از بیماریهای میکربی انگلی و تک یاخته ای به انسان و حیوان قابل توجه هستند و نیز برخی از مگسها در تولید نیازهای مختلف انسانی به ویژه (در مناطق گرمسیری جنوب مانند قسمتهای از هستان هرمزگان دخالت دارند لذا آگاهی ،از پراکندگی و هویت مگسهای مهم پزشکی در منطقه را در شناسائی و کنترل بیماریهای منتقله کمک خواهد کرد لذا ،دراین طرح جمع‌آوری و طبقه بندی مگسهای مهم پزشکی که در زیررده سیکلورافا برنامه دارند ،در مدنظر خواهد بود.


تشخیص و تعیین مقادیر باقیمانده سموم کلره و فلزات کمیاب سمی میکوتوکسین در نان مصرفی شهر اصفهان


بررسی تاثیر مشاوره قبل از ازدواج بر دانش دختران مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج


66 out of 100 based on 21 user ratings 296 reviews

سنجش میزان تاثیر آموزش بهداشت روان بر آگاهی و نگرش کارکنان شبکه‌های بهداشتی-درمانی شهرستانهای مرودشت ، کازرون، سپیدان، داراب و فیروآباد
بررسی جامع مرگ و میر و علل آن در جوامع روستایی
کارآیی نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی از دیدگاه عامه مردم، متخصصان و کارکنان
بررسی رشد کودکان صفر تا یک سال مصرف‌کننده شیر مادر و شیرهای جایگزین
بررسی آلودگی به شپش در مدارس ابتدایی شهر کاشان در سال تحصیلی 1376-1377
بررسی میزان آگاهی و نگرش بهورزان در زمینه پیشگیری از بیماریهای واگیر شایع استان ایلام
اثر زمان و دمای نگهداری بر بقای اشریشیاکلی در ماست (نوع پنجم)
اندازه‌گیری باقیمانده سموم کلره و فسفره متداول در مزارع بر روی محصول خیار عرضه‌شده در میدان میوه و تره‌بار شهر تهران
بررسی آلودگی هوای شهر اراک از نظر SO2
بررسی میزان فلوراید در آب‌های آشامیدنی استان کرمان
تعیین مقدار کلسترول، تری‌گلیسیرید، HDL و محاسبه LDL و نسبتهای مربوط در جامعه نرمال 18-45 ساله ساکن تهران سال 1373
بررسی آلودگی به شپش سر و عوامل موثر بر آن در مدارس ابتدائی شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 77-78
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*