کاربرد خاک و گیاه در تصفیه فاضلاب شهر فیروز آباد

بررسی تاثیر آموزش نحوه پیشگیری از ابتلاء به بیماری سالک رابطین بهداشتی در سطح آگاهی زنان منطقه هفتون 1375-1376
بررسی سطح عملکرد رابطین بهداشتی و ارتباط آن با خصوصیات فردی آنها در مراکز بهداشتی درمانی آموزشی شهید نواب صفوی در سال 1375
تشخیص و تعیین مقادیر باقیمانده سموم کلره و فلزات کمیاب سمی میکوتوکسین در نان مصرفی شهر اصفهان
بررسی تاثیر مشاوره قبل از ازدواج بر دانش دختران مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج
سنجش میزان تاثیر آموزش بهداشت روان بر آگاهی و نگرش کارکنان شبکه‌های بهداشتی-درمانی شهرستانهای مرودشت ، کازرون، سپیدان، داراب و فیروآباد
بررسی جامع مرگ و میر و علل آن در جوامع روستایی
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings

کاربرد خاک و گیاه در تصفیه فاضلاب شهر فیروز آباد
هستفاده از پسابهای صنعتی و شهری در آبیاری زمینهای مزروعی بمنظور توسعه شرایط اقتصادی اجتماعی و بهداشتی آب در غالب شهرها و مناطق ایران فاکتور محدود نماينده توسعه و رشد جامعه هست -2استفاده از این فاضلاب در کشاورزی -3توسعه و تعمیم بهداشت محیط در کشور از طریق کنترل آلودگیهای ناشی از پسابهای صنعتی و فاضلاب شهری -4ارزیابی فنی این روش تصفیه در منطقه ورامین -5تهیه داده های لازم بمنظور تنظیم طرحهای تصفیه فاضلاب -6توصیه و پیشنهاد داده های حاصله از طرح ساوقت حفاظت محیط زیست و اداره بهداشت محیط کشور و مهندسین کشور و مهندسین مشاور.


کارآیی نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی از دیدگاه عامه مردم، متخصصان و کارکنان


بررسی رشد کودکان صفر تا یک سال مصرف‌کننده شیر مادر و شیرهای جایگزین


72 out of 100 based on 17 user ratings 842 reviews

بررسی آلودگی به شپش در مدارس ابتدایی شهر کاشان در سال تحصیلی 1376-1377
بررسی میزان آگاهی و نگرش بهورزان در زمینه پیشگیری از بیماریهای واگیر شایع استان ایلام
اثر زمان و دمای نگهداری بر بقای اشریشیاکلی در ماست (نوع پنجم)
اندازه‌گیری باقیمانده سموم کلره و فسفره متداول در مزارع بر روی محصول خیار عرضه‌شده در میدان میوه و تره‌بار شهر تهران
بررسی آلودگی هوای شهر اراک از نظر SO2
بررسی میزان فلوراید در آب‌های آشامیدنی استان کرمان
تعیین مقدار کلسترول، تری‌گلیسیرید، HDL و محاسبه LDL و نسبتهای مربوط در جامعه نرمال 18-45 ساله ساکن تهران سال 1373
بررسی آلودگی به شپش سر و عوامل موثر بر آن در مدارس ابتدائی شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 77-78
بررسی آینده‌نگر علل و علائم پیش‌آگهی مسمومیتها که به اتفاقات بیمارستان نمازی در طول یکسال مراجعه نمایید
بررسی تاثیر تحصیل در دانشگاه بر سلامت عمومی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 1377-78
بررسی شیوع مصرف سیگار در افراد 14-18 سال شهر اصفهان
بررسی میزان آگاهی و نگرش دبیران زن شهر خرم‌آباد در مورد خودآزمایی پستان
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*