بررسی اثرات سایکوفیزیولوژیک سروصدا بر روی کارگران ریسندگی و فاندگی اصفهان

بررسی وضعیت انتقال بیماران و مصدومین در کلیه مراکز درمانی استان اصفهان از نظر تکنسین و آمبولانس در تیر ماه 79 و مقایسه آن با استانداردهای جها
ارائه بهترین شیوه‌های آموزشی بهداشت و درمان به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی
افزایش آگاهی و سازماندهی بهداشتی-درمانی مردم در مقابله با حوادث طبیعی و غیرطبیعی
بررسی آگاهی مسافرین خارج از کشور در مورد بیماری ایدز در فرودگاه لار
بررسی آگاهی و نگرش افراد کلیدی (مربیان، روحانیون، پزشکان) نسبت به آموزش رفتار جنسی به جوانان در شهرستان زاهدان در سال 77-78
بررسی آلودگی شپش در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی روستاهای کاشان سال 77-78
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings

بررسی اثرات سایکوفیزیولوژیک سروصدا بر روی کارگران ریسندگی و فاندگی اصفهان
برای اجرای این طرح ابتدا با یک بررسی مقدماتی دوکارخانه ریسندگی و بافندگی را در بین کارخانجات ریسندگی و بافندگی اصفهان بگونه‌ای انتخاب نموده‌ایم که یکی مدرن و مجهز به وسایل و ماشین‌های نو و حفاظت کارگری تاست و دیگری یک کارخانه قدیمی و فرسوده و فاقد هرگونه تجهیزات مربوطه با توجه به اثرات کلی شناخته شده Noise و حلقه‌بندی این اثرات بصورت 2.Physiological 3.Sociological 1.Psychological با تهیه پرسشنامه‌ای که جهت بررسی مسائل روانی کارگران که درارتباط با تحقیق فوق تهیه می‌گردد توسط کارگران مورد تحقیق تکمیل خواهد شد تا بدین وسیله اثرات سروصدا در کفش یا عکس‌العمل روانی کارگران در محیطهای مربوط مورد سنجش برنامه گیرد.


بررسی اثرات کارآموزی و کارورزی بهداشت دانشجویان (در شبکه‌های شهرستانی) روی نحوه ویزیت آنها از بیماران در درمانگاههای دانشگاه در دوره کارور
سپس با اندازه‌گیری شدت تراز صوت در سالن‌های مختلف مربوط به کارگران و با دخالت دادن سایر پارامترهای فیزیکی محیط کار ضمن یافتن نوع فرکانسهای مزاحم و اونالیز اونها بوسیله اونالیزور کارگران مزبور را مورد فیزیولوژی برنامه داده و میزان پورسانتاژ کاهش شنوایی اونان به تفکیک (زن و مرد) بدست می‌آوریم و از این طریق می‌توان اثرات فیزیولوژیک سروصدا را مورد سنجش و ارزیابی برنامه داده که ضمن این سنجش می‌توانیم عامل تعیین نماينده کنترل سروصدا را یافته سپس با دخالت دادن یک سری پارامترهای شخصی کارگران از قبیل : سن ، جنس ، وقت در معرض بودن و تعداد سالهای در معرض بودن نهایتا راه چاره و توصیه‌های لازم را جهت هستفاده عملی در کارخانجات مورد ارزیابی و سنجش برنامه خواهیم داد.


بررسی ارتباط وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س ) با پیشرفت تحصیلی آنان در شیراز 78-79


بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر افزایش آگاهی و عملکرد معلمین مدارس در زمینه پیشگیری از اکسید ژیاردیا


98 out of 100 based on 88 user ratings 338 reviews

بررسی تجمع فلزات در جامدات قابل ته‌نشینی بالا دست و پایین دست رودخانه
بررسی شیوع آنمی فقر آهن در دختران دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان شهر کاشان سال تحصیلی 75-76
بررسی عوامل موثر در عدم همکاری پزشکان در مورد گزارش‌دهی موارد بیماریها در استان چهارمحال و بختیاری
بررسی کیفیت میکروبی آب شبکه توزیع شهرستان کاشان در سال 77-78
بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی دبیرستانهای کاشان پیرامون ایدز در سال تحصیلی 79-80
بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاههای کاشان در مورد ایدز در سال 79
بررسی میزان آگاهی کارکنان بهداشتی در مورد شیوه‌های سالم‌سازی آب آشامیدنی پس از وقوع بلایای طبیعی
بررسی میزان آگاهی معلمین مدارس ابتدایی دخترانه شهر کاشان نسبت به بهداشت دانش‌آموزان
بررسی میزان آگاهی و عملکرد افراد 20-65 ساله شهر کرمان در رابطه با بهداشت دوره سالمندی
بررسی میزان آلودگی هوای شهر کاشان به مونواکسیدکربن در سال 78
بررسی میزان سولفور دی‌اکساید هوای شهر کاشان در سال 79
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*