بررسی کاربرد استفاده از آی.یو.دی در مراکز بهداشتی درمانی شهری استان از تاریخ 1ˆ7ˆ68 لغایت 31ˆ6ˆ71

بررسی آگاهی و نگرش افراد کلیدی (مربیان، روحانیون، پزشکان) نسبت به آموزش رفتار جنسی به جوانان در شهرستان زاهدان در سال 77-78
بررسی آلودگی شپش در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی روستاهای کاشان سال 77-78
بررسی اثرات کارآموزی و کارورزی بهداشت دانشجویان (در شبکه‌های شهرستانی) روی نحوه ویزیت آنها از بیماران در درمانگاههای دانشگاه در دوره کارور
بررسی ارتباط وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س ) با پیشرفت تحصیلی آنان در شیراز 78-79
بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر افزایش آگاهی و عملکرد معلمین مدارس در زمینه پیشگیری از اکسید ژیاردیا
بررسی تجمع فلزات در جامدات قابل ته‌نشینی بالا دست و پایین دست رودخانه
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings

بررسی کاربرد استفاده از آی.یو.دی در مراکز بهداشتی درمانی شهری استان از تاریخ 1ˆ7ˆ68 لغایت 31ˆ6ˆ71
اهمیت سیاست کنترل جمعیت و نقشی که این مسئله در کلیه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و تمام زیرساخت‌های بنیادی یک کشور دارد لزوم مطالعه را برروی مسائل پیشگیری و کنتراسپتیوها ارائه شده به امت روشن می‌سازد.


بررسی شیوع آنمی فقر آهن در دختران دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان شهر کاشان سال تحصیلی 75-76
کنترل رشد بی‌رویه جمعیت و هماهنگ ساختن اون با رشد توسعه اقتصادی اجتماعی کشور میسر نخواهد بود مگر با برنامه‌ریزی‌های صحیح و تحقیقات جامع در این مورد.


بررسی عوامل موثر در عدم همکاری پزشکان در مورد گزارش‌دهی موارد بیماریها در استان چهارمحال و بختیاری
آی.یو.دی بعنوان یک کنتراسپتیو وسیله‌ای هست قابل برگشت که توسط ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و در داخل رحم گذارده می‌شود .


بررسی کیفیت میکروبی آب شبکه توزیع شهرستان کاشان در سال 77-78
و فاکتورهای مختلفی نظیر سن - تعداد زایمان‌ها - شرایط اقتصادی و اجتماعی - سواد - فرهنگ و قومیت و همچنین نوع آی.یو.دی تجویز شده و نیز مهارت فرد گذارنده ممکن هست براحتمال حاملگی درآمدن موثر واقع شود.


بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی دبیرستانهای کاشان پیرامون ایدز در سال تحصیلی 79-80


بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاههای کاشان در مورد ایدز در سال 79


60 out of 100 based on 55 user ratings 80 reviews

بررسی میزان آگاهی کارکنان بهداشتی در مورد شیوه‌های سالم‌سازی آب آشامیدنی پس از وقوع بلایای طبیعی
بررسی میزان آگاهی معلمین مدارس ابتدایی دخترانه شهر کاشان نسبت به بهداشت دانش‌آموزان
بررسی میزان آگاهی و عملکرد افراد 20-65 ساله شهر کرمان در رابطه با بهداشت دوره سالمندی
بررسی میزان آلودگی هوای شهر کاشان به مونواکسیدکربن در سال 78
بررسی میزان سولفور دی‌اکساید هوای شهر کاشان در سال 79
بررسی میزان فلوئور منابع آبهای آشامیدنی شهرستان کاشان در سالهای 77-78
بررسی میزان مراجعه مددجویان به مراکز بهداشتی، درمانی منطقه فسا
بررسی میزان مواد قابل بازیافت در زباله‌های شهر کاشان 78-79
بررسی میزان مواد قابل بازیافت در زباله‌های شهر کاشان سال 78-79
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*