بررسی مقدمات تجدید نظر در محتوی آموزش و نحوه ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی بمنظور تطبیق با نیازمندیهای جامعه در استان اصفهان

بررسی شیوع آنمی فقر آهن در دختران دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان شهر کاشان سال تحصیلی 75-76
بررسی عوامل موثر در عدم همکاری پزشکان در مورد گزارش‌دهی موارد بیماریها در استان چهارمحال و بختیاری
بررسی کیفیت میکروبی آب شبکه توزیع شهرستان کاشان در سال 77-78
بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی دبیرستانهای کاشان پیرامون ایدز در سال تحصیلی 79-80
بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاههای کاشان در مورد ایدز در سال 79
بررسی میزان آگاهی کارکنان بهداشتی در مورد شیوه‌های سالم‌سازی آب آشامیدنی پس از وقوع بلایای طبیعی
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings

بررسی مقدمات تجدید نظر در محتوی آموزش و نحوه ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی بمنظور تطبیق با نیازمندیهای جامعه در استان اصفهان
این طرح بمنظور تطابق اموزش و خدمات بهداشتی درمانی با نیازمندیهای جامعه و ایجاد نگرش اجتماعی در اساتید پزشکان ، دانشجویان و سایر کارکنان پیشنهاد می‌شود ، نحوه اجرای طرح در سه مرحله پیشنهاد شده که شامل : تجزیه و تحلیل وضع موجود تعیین وضع مطلوب ، نحوه رسیدن به وضعیت مطلوب می‌باشد.


بررسی میزان آگاهی معلمین مدارس ابتدایی دخترانه شهر کاشان نسبت به بهداشت دانش‌آموزان
در مرحله اول از طریق پرسشنامه‌های مخصوصی به بررسی نیازمندیها و تقاضاهای بهداشتی درمانی جامعه و تعیین میدانهای Morbidity , Mortality و سایر شاخص‌های جمعیتی و لپیدمیولوژیکی می‌پردازیم و از طریق ارزشیابی موسسات ارائه دهنده خدمات و بازنگری در محتوی آموزش نحوه پاسخگوئی به این نیازها و تقاضاها را بررسی می‌کنیم .


بررسی میزان آگاهی و عملکرد افراد 20-65 ساله شهر کرمان در رابطه با بهداشت دوره سالمندی
در مرحله دوم خدمات و آموزش مطلوب را برای هر مشکل و مسئله بهداشتی درمانی از طریق ایجاد گروههای تحقیقات تخصصی و کلینیک پزشکی، اجتماعی (حدود 20 گروه تحقیقاتی تخصصی که در مشروح طرح ذکر شده) تعیین کرده و نحوه رسیدن به وضعیت مطلوب را که توسط همین گروهها مورد بررسی برنامه گرفته و پیشنهاد می‌شود اعضاء گروهها ، در حین کار ،در مورد مشکلات پايه ی جامعه خودآگاهیهای لازم را پیدا کرده و به نگرش لازم انشاا..


بررسی میزان آلودگی هوای شهر کاشان به مونواکسیدکربن در سال 78
خواهند رسید و خود منشاء تحولات عمیقی در امر تامین سلامت جامعه خود خواهند بود.


بررسی میزان سولفور دی‌اکساید هوای شهر کاشان در سال 79
ضمنا" از بدو شروع کار کلینیک پزشکی ، اجتماعی با هدف برخورد اپیدمیولوژیک با بیماریهای منطقه و هماهنگ کردن فعالیتهای طرح دریک و یا چند روز تشکیل می‌شود.


بررسی میزان فلوئور منابع آبهای آشامیدنی شهرستان کاشان در سالهای 77-78


بررسی میزان مراجعه مددجویان به مراکز بهداشتی، درمانی منطقه فسا


60 out of 100 based on 15 user ratings 740 reviews

بررسی میزان مواد قابل بازیافت در زباله‌های شهر کاشان 78-79
بررسی میزان مواد قابل بازیافت در زباله‌های شهر کاشان سال 78-79
بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی معتادان بخش لاشار شهرستان نیکشهر و مقایسه آن با افراد عادی
بررسی وضعیت بهداشت فردی دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستانهای کاشان در سال 77-78
بررسی وضعیت رضایتمندی مراجعین سرپائی به درمانگاههای تابعه دانشگاه بقیه‌الله (عج)
بررسی وضعیت سلامت جسمی دانشجویان ورودی سال 75 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان علوم پزشکی کاشان ورودی سال 75
بررسی و مقایسه ارائه خدمات بهداشت درمانی به جمعیت روستاهای قلمرو اصلی در استان فارس ، سال 1379
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*