ویژگیهای فیزیکی بهداشت در مدارس ابتدایی زاهدان

بررسی نیتراسیوم Anti HBS در پرسنلی که واکسن دریافت کرده‌اند در بخشهای دیالیز، گوارش ، داخلی در مقایسه با پرسنلی که واکسن دریافت نکرده‌اند در ه
پرتودرمانی عقرب‌زدگی با گادیم
تعیین چرخش نیروی انسانی مشمول طرح نیروی انسانی پیام‌آوران بهداشت در سطح استانها 1374
تعیین شیوع پرفشاری خون در جمعیت 19 سال به بالای شهر همدان در سال 1374
تعیین مقدار فلزات سنگین موجود در سبزیجات پرورشی با آبهای آلوده به فلزات سنگین در حومه شهر همدان در سال 1375
تعیین هزینه سرانه واحدهای بهداشتی منظور در سیستم شبکه بهداشتی-درمانی کشور
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings

ویژگیهای فیزیکی بهداشت در مدارس ابتدایی زاهدان
بررسی شرایط فیزیکی احاطه نماينده نوآموزان در مدارس ابتدایی زاهدان اون عده از پارامترهایی که تاثیر بیشتری در یادگیری و سلامت جسمی و روانی کودکان دارند در اولویت برنامه می‌گیرند.


کاربرد آموزش بهداشت در جلب مشارکت مردان به تنظیم خانواده در شبکه بهداشت و درمان
با هستفاده از شیوه مدانی و آمارگیری نمونه‌ای 100 واحد آموزشی از میان حدود 250 واحد آموزشی در سطح دبستان (ابتدایی) در محدوده شهر زاهدان مورد مطالعه برنامه می‌گیرند.


تعیین محدوده طبیعی غلظت ‏‎IgE‎‏ در ساکنین تهران
نتیجه این تحقیق می‌تواند کمبودها و نواقص احتمالی موجود در مدارس ابتدایی را به دقت نشان دهد تا در جهت برنامه‌ریزی در راستای تامین امکانات بهتر آموزشی و همچنین رفع پاره‌ای از مشکلات اونها مفید واقع شود.


تدوین ضوابط و مقررات و استانداردهای فرآورده های گندزدا و ضدعفونی کننده


بررسی علل انجام زایمان در منزل جوامع روستایی شهرستان کازرون سال1375


86 out of 100 based on 56 user ratings 1106 reviews

بررسی شیوع لیشمانیازیس جلدی (عفونت انسانی) در دهستان قمرود در سال 1385
بررسی کارایی سیستم تلفیقی اکسیداسیون پیشرفته/لجن فعال برای بهبود قابلیت تجزیه‌پذیری ترکیبات آلی مقاوم
بررسی ومقایسه رفتارهای بهداشتی در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان شهر بابل برحسب رشته‌های تحصیلی
بررسی اجمالی آلودگی منابع آب زیر زمینی شهر تهران به متیل ترشر- بوتیل اتر ‏‎MTBE‎‏ در سال 1381
[آموزش مفاهیم انتزاعی به بزرگسالان ناشنوا از طریق حس لامسه]
تعیین شاخص های بهداشتی در شهرک ولیعصر اراک و مقایسه آن با شاخص های موجود کشوری و جهانی
بررسی میزان شیوع DMF در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی اراک
بررسی علل قطع مصرف OCP در مراجعین به واحد تنظیم خانواده مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر اراک در بهار 1378
بررسی میزان رشد و عوامل موثر بر آن در کودکان کلاس اول دبستانهای شرق تهران
طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی تئوری محور برای کاهش اضطراب بیماران پس از جراحی بای پاس عروق کرونر
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*