بررسی شاخصهای جرم بدن


بررسی شاخصهای جرم بدن
یکی از مسائل مبتلا به امت امروز در بعضی از جوامع فربهی و در برخی دیگر لاغری هست .


طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی تئوری محور برای کاهش اضطراب بیماران پس از جراحی بای پاس عروق کرونر
علیرغم پیشرفتهایی که از آغاز قرن بیستم در زمینه شناخت رژیمهای غذایی و متابولیکی تحقق یافته هست ، علت پیدایش و فیزیوپاتولوژی فربهی‌ها و لاغری‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام باقیمانده هست (1) کوشش شده هست تا مرزی تعیین شود که بالاتر یا پائین‌تر از اون مرز برای رابطه قد و وزن صحبت درباره فربهی یا لاغری فراهم شود ، تعارف وزن بهنجار از نظر دانشمندانی چون پاند ، کتله ، بوشار، لورنتز ، بروکاواگ و ...


بررسی مشخصات جمعیتی، علل و انگیزه داوطلبان وازکتومی مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهید جعفری تهران
و تشکیل جداول وزن و قد از طرف انگلباخ ، ویلگیزولولونگ و همچنین طرح مفهوم وزن ایده‌آل از طرف کمپانیهای بیمه زندگی آمریکا تلاشهای در این زمینه هستند.


بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت خدمات درمانی طی سالهای 1384-1350 و مقایسه آن با نرخ تورم کشور
(برداشت از کتاب Lobesite) در این طرح نسبت وزن و قد به همدیگر و شاخصی جرم بدن

ارزیابی مواجهه شغلی با ذرات هوابرد پلی وینیل کلراید و ارائه راهکار کنترلی مناسب ( مطالعه موردی در واحد بسته بندی پلی وینیل کلراید پتروشیمی ب
نمایه ها:


60 out of 100 based on 45 user ratings 1220 reviews

مقایسه تاثیر روش آموزش رایج و همسانان بر انجام پیاده روی بیماران مبتلا به دیابت نوع2 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
بررسی اثر قرص سیر بر فاکتورهای التهابی موثر بر کاهش توده استخوانی در زنان یائسه مبتلا به پوکی استخوان
بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از دیس فونی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در معلمین شهر یزد سال 1387
بررسی تاثیر آموزش بر ارتقاء مهارت های ارتباطی کارورزان با بیماران در دانشگاه علوم پزشکی اراک بر اساس الگوی سازمان بهداشت جهانی
شناسایی و ارزیابی کمی خطاهای انسانی با استفاده از تکنیک HEART در کلیدی ترین اتاق کنترل صنعت ذوب آهن اصفهان
پیش بینی تغییر آستانه شنوایی کارگران کارخانه ریسندگی شادریس یزد برحسب نوع شغل و سابقه کار با استفاده از متد ISO1999
بررسی تاثیر الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان مراجعه کننده به خانه بهداشت شهرستان ملایر در سال 8
بررسی تاثیر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستا
ارزیابی مخاطرات کوره کارخانه سیمان با استفاده از روش آنالیز بحرانیت حالات شکست و اثرات آن (FMECA) در سال 1389
بررسی تاثیر آموزش خانواده های سالمندان بر میزان افسردگی آنان در شهرستان سیرجان
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*