بررسی میزان آگاهی جامعه از انجام طرح بسیج ریشه‌کنی فلج اطفال قبل از اجرای برنامه

شناسایی و ارزیابی کمی خطاهای انسانی با استفاده از تکنیک HEART در کلیدی ترین اتاق کنترل صنعت ذوب آهن اصفهان
پیش بینی تغییر آستانه شنوایی کارگران کارخانه ریسندگی شادریس یزد برحسب نوع شغل و سابقه کار با استفاده از متد ISO1999
بررسی تاثیر الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان مراجعه کننده به خانه بهداشت شهرستان ملایر در سال 8
بررسی تاثیر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستا
ارزیابی مخاطرات کوره کارخانه سیمان با استفاده از روش آنالیز بحرانیت حالات شکست و اثرات آن (FMECA) در سال 1389
بررسی تاثیر آموزش خانواده های سالمندان بر میزان افسردگی آنان در شهرستان سیرجان
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings
اعتبارسنجی ترجمه فارسی پرسشنامه Fibromyalgia Impact Questionnaire
تاثیر مدل مراحل تغییر (TTM) در اتخاذ فعالیت های فیزیکی مناسب در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دهاقان در سال 89-1388
بررسی میزان تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی شهرستان محمودآباد
ماندگاری باکتری های پروبیوتیک و تاثیر آنها بر خواص کیفی پنیر سفید ایرانی فراپالایش
اثر مهاری لاکتوباسیلوس کازئی و اسانس پونه کوهی بر استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنز در طی تولید و نگهداری پنیر سفید ایرانی
ارایه روش جامع ارزیابی و مدیریت ریسک شبکه خطوط لوله ارتباطی پتروشیمی (خوراک-محصول)
ارزیابی اثرات بهداشتی (مرگهای ناشی از بیماریهای قلبی و تنفسی) منتسب به آلودگی هوای شهر تهران (1385)
ارزیابی کارائی مدل بزنف در ارتقاء وضعیت سلامت بیماران مبتلا به سرطان شهرستان سنندج در سال 86
بررسی فنی و اقتصادی کارخانه بیوکمپوست خمین و مقایسه آن با کارخانه کمپوست تهران
کلون کردن، بیان و خالص سازی آنزیم پروکیموزین بزی
تاثیر الگوی پرسید-پروسید با ترکیب مدل اعتقاد بهداشتی و تئوری خودکارآمدی به منظور افزایش زایمان طبیعی در زنان نخست زا
بررسی ارتباط بین شاخص بارتل و برون ده کلینیکی در بیماران سالمند مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در خلال چهار هفته، د
ارزیابی و کنترل صدای ناشی از اگزوز موتور سیکلت
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*