بررسی میزان آگاهی آرایشگران مرد شهر کرمان پیرامون راههای انتقال و روشهای پیشگیری از بیماری ایدز و هپاتیت B

بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوی برسید در ارتقاء کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو
بررسی ارتباط بین آلودگی‌های صوتی و استفاده از گوشی با سلامت روانی و جسمانی کارکنان کارخانه نورد لوله اهواز اسفند 86 لغایت اسفند 87
بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی پرسید در اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از بیماری های آمیزشی توسط زنان آسب پذیر مراکز کاهش آسیب تحت پوشش معاونت ب
تاثیر مدل توانمندسازی بلوم bloom در ارتقاء مهارتهای زندگی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان در شهرستان جهرم سال تحصیلی 89-88
بررسی رابطه بین میزان رضایت شغلی با افسردگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان در سال 1386
برآورد امید زندگی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در جمعیت شهری مناطق مختلف شهر تهران در سال 1387
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings

بررسی میزان آگاهی آرایشگران مرد شهر کرمان پیرامون راههای انتقال و روشهای پیشگیری از بیماری ایدز و هپاتیت B
از اونجائیکه انتقال بعضی از بیماریهای عفونی در جامعه از طریق آرایشگاهها امکان‌پذیر می‌باشد.


میزان رضایت مندی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر تهران از طرح پزشک خانواده 1388
جهت بررسی میزان اگاهی آرایشگران مرد شهر کرمان پیرامون راههای انتقال و روشهای پیشگیری از دو بیماری ایدز و هپاتیت B از کلیه آرایشگران مرد شهر کرمان که طبق لیست مجمع امور صنفی، 250 نفر بودند دعوت بعمل آمد(از این تعداد 20 نفر بعلت فوت و 15 نفر بعلت تغییر شغل مراجعه نکردند) پس از توزیع و پرسشنامه‌ها بین حاضریت (n=215 راهنمائی برای پر کردن اونها بصورت مستقل پرسشنامه‌های تکمیل شده بدون ذکر نام جمع‌آوری گردید میانگین سن جامعه مورد مطالعه 32/8+-12/7 دامنه اون از 15-70 سال بود از این گروه 140 نفر(65/1 %) متاهل، 71 نفر(33 %) مجرد، 2 نفر(0/9 %) جدا شد 1 نفر(0/5 %) همسر فوت شده و 1 نفر(5ˆ0 %) ذکر نشده بود میانگین تحصیلات اونها 7+-4 کلاس و میانگین سابقه کار اونها 13/6+-12/4 سال بود.


توسعه مدل اعتقاد بهداشتی با مدل محرک ترس و مدل ترس Ruiterو ارزیابی تاثیر آن بر میزان HbAlC در بیماران دیابتیک نوع دو
نتیجه این بررسی نشان داد که بطور کلی میزان آگاهی جامعه مورد مطالعه مخصوصا در مورد بیماری هست .


بررسی تاثیر مداخله آموزشی از طریق تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر روی فعالیت فیزیکی کارکنان مرکز بهداشت استان کرمان (سال 87)
هپاتیت B بسیار اندک هست و آگاهی نسبت به ایدز مطلوبتر از آگاهی نسبت به هپاتیت B بین متغیرهای سن، تاهل، سابقه کار و محل کسب با آگاهی هیچگونه رابطه معنی‌دار آماری وجود نداشت ولی افرادی که از تحصیلات بالاتری برخوردار بودند آگاهی بیشتری از بیماری ایدز و راههای انتقال و پیشگیری اون داشتند.


بررسی تحلیل بار اقتصادی عدم تغذیه با شیر مادر، عدم تغذیه انحصاری تا 6 ماه و عدم تداوم تغذیه با شیر مادر تا 2 سال طی سال 1385
با توجه به یافته‌های این مطالعه آموزش این صنف در مورد بیماریهای قابل انتقال از طریق آرایشگاهها پیشنهاد می‌شود همچنین پیشنهاد می‌شود در آینده مدرک تحصیلی قابل قبول هنگام ارائه جواز کسب به این صنف درخواست شود.


بررسی کارآیی فرآیند تلفیقی اکسیداسیون فنتون و زیست‌سالم‌سازی (Bioremediation) در حذف فنانترین از خاک‌های آلوده


بررسی تأثیر مداخله آموزشی از طریق مدل BASNEF، بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری‌کننده در زمینه سلامت روان در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی دولتی منطقه
نمایه ها:


54 out of 100 based on 29 user ratings 104 reviews

بررسی راندمان حذف کادمیوم از نمونه شبه واقعی زهآب اسیدی معدن با روش شناورسازی یونی
بکارگیری مدل اعتقاد بهداشتی در جهت ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بروز دیابت نوع 2 در افراد در معرض خطر شهر تفت
تلفیق مدل مراحل آمادگی با تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده برای ایجاد و تداوم فعالیتهای جسمانی در سالمندان کهریزک
بررسی میزان تاثیر مدل ترکیبی مراحل آمادگی و تئوری شناختی اجتماعی بر ارتقاء و تداوم فعالیت جسمانی دختران نوجوان
تعیین میزان فراوانی Needle Stick و بررسی عوامل خطرساز و محافظت‌کننده مرتبط با آن در پرسنل پرستاری بیمارستان بوعلی‌سینا قزوین در سال 1386
ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدل تبیینی راهنمای خود آموز تربیت جنسی کودکان از دیدگاه والدین و مربیان مدارس ابتدایی منطقه 5 شهر تهران:رویکرد جامعه نگر (مطالعه کیفی)
شناخت ساختار رفتارهای جنسی در زنان با سابقه سوء مصرف مواد و تحت درمان نگهدارنده به روش کیفی در شهر تهران 87-1386
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*