بررسی پوشش ایمنسازی کودکان 12-24 ماهه استان سمنان در رابطه با دریافت واکسنهای ضروری قبل از یکسالگی

تلفیق مدل مراحل آمادگی با تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده برای ایجاد و تداوم فعالیتهای جسمانی در سالمندان کهریزک
بررسی میزان تاثیر مدل ترکیبی مراحل آمادگی و تئوری شناختی اجتماعی بر ارتقاء و تداوم فعالیت جسمانی دختران نوجوان
تعیین میزان فراوانی Needle Stick و بررسی عوامل خطرساز و محافظت‌کننده مرتبط با آن در پرسنل پرستاری بیمارستان بوعلی‌سینا قزوین در سال 1386
ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدل تبیینی راهنمای خود آموز تربیت جنسی کودکان از دیدگاه والدین و مربیان مدارس ابتدایی منطقه 5 شهر تهران:رویکرد جامعه نگر (مطالعه کیفی)
شناخت ساختار رفتارهای جنسی در زنان با سابقه سوء مصرف مواد و تحت درمان نگهدارنده به روش کیفی در شهر تهران 87-1386
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
BlackBerry:How to lock the screen orientation for Storm?
How to reset LED configuration to original settings

بررسی پوشش ایمنسازی کودکان 12-24 ماهه استان سمنان در رابطه با دریافت واکسنهای ضروری قبل از یکسالگی
از اونجائیکه کستردگی و اهمیت برنامه گسترش ایمنسازی، اطلاع دقیق و مستمر از فعالیتها را ایجاب می‌نماید، به منظور پایش با هدف نگهداری وضعیت گذشته و ارتقاء کیفی و در صورت امکان کمی برنامه گسترش ایمنسازی در سطح هستان سمنان و نیز با توجه به عدم اطمینان کامل به نظام جاری اطلاعات بهداشت و در دسترس نبودن اطلاعات با دقت بسیار بالا، طرح بررسی پوشش ایمنسازی کودکان 12-24 ماهه هستان سمنان ضروری بنظر می‌رسد.


توسعه ساخت جاذب‌های صوتی بر پایه مواد پلیمری در فرکانس‌های پایین


امکان سنجی حذف آمونیوم با استفاده از پومیس و خاک رنگبر بازیافتی از صنایع روغن نباتی


60 out of 100 based on 35 user ratings 560 reviews

بررسی مقایسه ای فرهنگ ایمنی دو شرکت پالایش نفت در سال 1387
"بررسی اثربخشی سم زدائی با داروی بوپره نورفین با استفاده از سنجش کیفیت زندگی در مصرف کنندگان مواد مخدر تحت درمان"
تعیین عوامل خطرزای بیماریهای قلبی عروقی در یک جمعیت کارگری در شهرستان اصفهان و ارائه راهکارهای ارتقاء سلامت
بررسی خصوصیات دموگرافیک و مراقبت‌های حین شروع مصرف قرص در مصرف‌کنندگان قرص ضد بارداری خوراکی در کلینیک‌های خصوصی و دولتی سطح شهر کرمان در
تعیین میزان سرب و کل مواد آلی در ذرات رسوب شونده (Dust Fall) هوای شهر کرمان
بررسی تصفیه‌پذیری شیرابه زباله محل دفن مواد زاید جامد شهر کرمان با استفاده از فرآیند فنتون و عوامل موثر بر آن
ارزیابی مدیریت اجرایی زباله در بیمارستان های آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (1386)
توسعه فنآوری غشای اسمز معکوس جهت حذف آنتی‌بیوتیک‌ها از پساب صنایع دارویی
مقایسه اندازه گیری تغییرات کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه‌های WHOQOL-BREF و SF-12 و EQ-5D در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون (MMT) در مراکز تر
ارزشیابی و ارتقاء کیفیت اجرائ طرح ملی پزشک خانواده و فرایند نظام ارجاع در شهرستان رباط کریم
شناسایی ساختار رفتارهای مددجویانه خانواده‌های هموفیلی به روش کیفی اصفهان، 87-1386
بررسی سیستم ارجاع در نظام عرضه مراقبتهای بهداشتی -درمانی در شبکه‌های بهداشت و درمان استان کردستان و ارزشیابی آن با جوامع کردنشین کشور ترکیه
BlackBerry - Location/directory on device to save file from application
How to get IP when connected to Wifi on BlackBerry?
BlackBerry - Reminder and SMS feature implementation
Custom HorizontalFieldManager menu not showing
BlackBerry - How to detect the bluetooth headset connection event?
Enter Event in BlackBerry
Confused over getting GPS location in Blackberry
how to fix this exception in blackberry?
Peek() and remove() methods for Queue implementation in Blackberry
Persistent Store data lost after session terminates in Blackberry application
*