بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی معتادان بخش لاشار شهرستان نیکشهر و مقایسه آن با افراد عادی


بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی معتادان بخش لاشار شهرستان نیکشهر و مقایسه آن با افراد عادی
جهان امروز را مصائب و مشکلات بزرگی تهدید می‌کند که یک از برزگترین اونها اعتیاد هست .


مطالعه سیمولیده استان مرکزی
اعتیاد مصیبتی هست که همه گروههای سنی را مورد تهدید برنامه می‌دهد.


ارزشیابی متدهای تشخیص ترایکوفای‌تون منتاگروفای‌تیس از ترایکوفایتون روبروم
مثلا در کشور ما بیشتر از 2 % امت معتاد هستند.


روشهای بیوشیمیک در بررسیهای تغذیه
هدف اصلی طرح بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی معتادان لاشار شهرستان نیکشهر و مقایسه اون با افراد عادی بود.


تفکر علمی در آموزش بهداشت
اهداف فرعی شامل تعیین رابطه وضعیت تاهل، میزان تحصیلات ، وجود اعتیاد در خانواده و دوستان نزدیک ، شغل، بیکاری، میزان درآمد و چگونگی اوقات فراغت با اعتیاد بود.


آلودگی با سالمونلا در حیوانات و اهمیت بهداشتی آن
در این بررسی گروه مورد شامل 167 نفر و گروه شاهد 170 نفر بود جامعه آماری به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شد.


مواد اولیه، تکنولوژی و ارزش غذایی آبجو
داده‌ها به وسیله پرسشنامه و توسسط پرسشگران سپس هماهنگی و تعلیمات لازم جهت پر کردن پرسشنامه‌ها و نحوه برخورد صحیح با افراد جامعه موردنظر تهیه شد.


بهره‌برداری از خدمات توانبخشی در مرکز آموزش و تهیه وسایل کمکی ارتوپدی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران


مقایسه روشهای نمونه‌برداری با سواب و اسفنج در جدا کردن قارچهای محوطه واژن


60 out of 100 based on 25 user ratings 650 reviews