بررسی کیفیت پساب نیروگاه شهید محمد منتظری و اثرات آن بر آب ، خاک و گیاهان منطقه


بررسی کیفیت پساب نیروگاه شهید محمد منتظری و اثرات آن بر آب ، خاک و گیاهان منطقه
این تحقیق کاربردی که قسمتی از پروژه بررسی اثرات زیست‌محیطی نیروگاههای کشور می‌باشد و توسط مرکز تحقیقات نیرو در حال انجام هست ، دو هدف کلی را دنبال می‌کند: -1بررسی اثرات زیست‌محیطی پساب نیروگاه برق شهید منتظری بر روی آب ، خاک و گیاهان منطقه.


بیوگاز و اثرات آن در روستاها با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی و تامین انرژی و کود شیمیائی
-2ارائه راه حل مناسب جهت کاهش اثرات مخرب زیست محیطی پساب .


بررسی و شناخت رویه‌های سنتی و رفتار و عادات بهداشتی در جهت گسترش بهداشت
برای این تحقیق می‌توان دو نتیجه مهم را فرض کرد: -1ارائه طریق و اطلاعات لازم به مدیران و صاحبان صنایع، به منظور آشنائی با آلایندها و اثرات زیست‌محیطی نیروگاهها.


شناسائی چشمه‌های پرتوزا در ایران ( اداره استانهای تهران و مرکز 2 -استان زنجان )
-2ارائه روش و روشن ساختن ذهن مسئولین و دست‌اندرکاران نیروگاههای کشور، در موارد اهمیت و ضرورت کنترل آلاینده‌ها و همچنین آشنائی با ضرر و زیان‌های ناشی از عدم اجرای برنامه‌های کنترل آلودگی آب بر بهداشت و سلامت جامعه و امت.


جمع‌آوری و طبقه‌بندی مگس‌های مهم پزشکی در استان هرمزگان با تاکید بر جز اثر تابعه
کیفیت پساب نیروگاه شهید منتظری در طول سه فصل متوالی از بهار تا زمستان 1374 مورد بررسی برنامه گرفت .


بررسی میزان تراکم جلالهای آلی و هیدروکربورهای عطری در یک کارخانه رنگسازی و چگونگی وضع سلامت کودکان
نمونه‌برداری از قسمتهای مختلف نیروگاه یعنی آب خام ورودی (آب آشامیدنی شهر اصفهان)، پساب خروجی تصفیه‌خانه، پساب خروجی واحد پالایش آب چگالیده، پساب خروجی مازوت خانه، پساب نهائی نیروگاه انجام گرفت .


بررسی وضع آلودگی آب‌های زیرزمینی تهران به مواد شیمیائی و کاربرد احتمالی خاک شونیت سمنان درحذف آنها
تعداد کل نمونه‌های برداشت‌شده از این منابع در طی مدت حدود سه فصل - 21 نمونه بود که 22 پارامتر مختلف موجود در اونها اندازه‌گیری شد.


بررسی شیوع بیماری‌های تنفسی در اطفال دبستانی تهران و رابطه آن با آلودگی هوا
این پارامترها عبارت بودند از: -هدایت الکتریکی - COD - PH -چربی و روغن - دترجنت - مجموع مواد محلول - مواد قابل ته‌نشینی - مواد معلق - جامدات محلول - سختی کلسیم - قلیائیت - مس - سدیم - وانادیوم - نیکل - کلرید - نیترات - سولفات - فسفات - آمونیاک و اسیدیته.


کاربرد خاک و گیاه در تصفیه فاضلاب شهر فیروز آباد
برای بررسی اثرات زیست محیطی پساب نیروگاه از آب یک حلقه چاه عمیق منطقه و گیاهان و خاک منطقه 2 بار نمونه‌برداری شد.

پارامترهای اونالیزشده در پساب نهائی، در مورد گیاهان حضور وانادیوم و نیکل در کیلوگرم خاکستر اونها و در مورد خاک pH، وانادیوم و نیکل اندازه‌گیری شد.
54 out of 100 based on 49 user ratings 74 reviews