اثر نور و رنگ در دندانپزشکی ترمیمی

بررسی رابطه میان غلظت ایمونوگلبولین های موضعی با از دست رفتن اتصال لثه در بیماران مبتلا به پریودنتیت بزرگسالان
تحقیق در مورد انواع ترکیبات موجود در خمیردندانها و بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان شهرستان شیراز از این مواد و نحوه تجویز آنها
مواد جایگزینی استخوان در جراحی فک و صورت
بررسی تاثیر دو روش غوطه ورسازی و اسپری هیپوکلریت سدیم بر روی ثبات ابعادی آلژیناتهای ALGINOPLAST و ایرالژین
بررسی گذشته نگر شیوع دو ضایعه مزمن پری اپیکال در پرونده های بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شیراز
ارزیابی مقایسه ای خارج دهانی قدرت باند برشی میکرونی سیستم های ادهزیو مختلف ارتودنسی به مینا
How to determine which task is dead?
Preventing debug code going into production using Progress 4GL?
How do I run a .vbs file from within Microsoft Script Editor?
What's the difference between Start Debugging and Start Without Debugging in Silverlight Application?
how do you troubleshoot with “works on my machine” scenarios
How to get VBScript and ASP Symbol Files
Debugging and Binary Search
Practical tips debugging deep recursion?
Enable all firebug tools for ALL webpages?
How are debugger breakpoints implemented efficiently?
بررسی دقت ابعادی مواد قالبگیری اسپیدکس و ایراسیل پس از ضد عفونی شدن با هیپو کلریت سدیم 5% به طریقه غوطه ورسازی
بررسی علمی احادیث و روایات اسلامی در مورد بهداشت دهان و دندان
اصول و قوانین گزینش دندانهای مصنوعی در پروتز کامل
مطالعه هیستومورفومتریک بازسازی نسوج پریودنتال به دنبال استفاده از غشای تفلون غیر متخلخل در سگ
بررسی میزان ریزنشت آپیکالی چهار سیلر مختلف مورد مصرف در درمانهای اندودونتیکس
کاربرد پرسلن در دندانپزشکی
تعیین میزان دخالت انواع باکتریها در عفونت های دهان و دندان در گروه سنی افراد بالای پانزده سال بر روی پنجاه بیمار مراجعه کننده به مراکز مختلف
مقایسه اضطراب و افسردگی در بیماران زن و مرد مبتلا به ناهنجاریهای مفصل گیجگاهی -فکی
بررسی مقایسه ای اثر استفاده مکرر بر استحکام برشی باند به عاج در دو سیستم One-bottle و All-in-on
بررسی شیوع عفونتهای عمقی سر و گردن با منشا دندانی و عوامل موثر در آن در بیماران بستری شده در بیمارستان خلیلی شیراز طی ده سال اخیر
بررسی آماری میزان شیوع شکستگیهای فک و صورت در بیمارستان دکتر فرهمندفر-شیراز 1382-1383
تاثیر تمیز کردن فایل، قبل از استریلیزاسیون بر روی کیفیت استریلیتی باکتریهای هوازی
بررسی میزان رعایت اصول استاندارد مراحل لابراتواری در لابراتوارهای پروتز ثابت دارای مجوز در سطح شهرستان شیراز
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*