بررسی مقایسه‌ای اثر شدتهای مختلف دستگاه نوری کوارتز-تنگستن-هالوژن روی استحکام خمشی کمپوزیت رزین‌های دندانی

مقایسه استریولوژیک و هیستولوژیک تغییرات بافتی و اثر القایی بافت همبند قابل تزریق نسج کراتینیزه با و بدون فاکتور رشدی فیبروبلاستی (FGF) در کرا
بررسی ارتباط پلیمرفیسم ژن گیرنده نوع 2 TNF با شدت پریودنتیت مزمن
بررسی ناهنجاریهای دندانی در گروه 20 - 14 ساله معلول ذهنی در سال 1385
مقایسه فعالیت ضد باکتریایی هیپوکلریت سدیم و عصاره و اسانس آویشن شیرازی به عنوان محلولهای شستشو دهنده کانال در معالجات اندودانتیک
بررسی فراوانی دیسفانکشن مفصل گیجگاهی- فکی (TMD) در بیمارانی که به دنچر پارسیل متحرک نیاز دارند
بررسی خارج دهانی مقاومت به شکست دندانهای درمان ریشه شده بازسازی شده با انواع مختلف FRC Post
بررسی تغییرات دندانی- صورتی و بافت نرم در بیماران با مال اکلوژن کلاس II زیر گروه I درمان شده با روش کشیدن دندان و بدون کشیدن دندان
بیماری ایدز، پراکندگی آن و تاثیرات پاتولوژیک در ناحیه دهان و دندان
بررسی میزان شیوع اختلال دید رنگی در میان دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تخمین عرض مزیودیستالی دندان‌های کانین و پرمولرهای فک بالا و پایین براساس عرض مزیودیستالی چهار دندان اینسایزور پایین
بررسی اثرات باکتریسیدال لیزرکم توان Ga-As همراه با Dye توسط دستگاه DLT- 101 بر روی میکروارگانیسم‌های دهان
مطالعه و بررسی سیستمهای Adhesive در دندانپزشکی و موارد کاربرد آن در پروتز ثابت
Denture Maintenance
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*