بررسی وضعیت DMFT در دانش‌آموزان 15-12 ساله مدارس شهرستان جهرم و بررسی ارتباط آن با میزان فلوروسیس و انواع مال اکلوژنها

مقایسه شاخصهای شیوع پوسیدگی و وضعیت بهداشت دهان (D.MFT &OHI-S) در دو گروه کودکان 12 -6 ساله سالم و معلول ذهنی شیراز (1380)
بررسی ارتباط وضعیت تغذیه (اندازه گیری وزن و قد) با میزان پوسیدگی دندانها در کودکان 10-6 ساله شهرستان گچساران
اثر فنی توئین بر روی زخمهای دهانی ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان خون
A Comparative Analysis of the marginal Microleakages of two pit and fissure sealans, conseal-F and conseal clear
بررسی شدت تابش دستگاههای لایت گیور در مطب‌های دندانپزشکی خصوصی شیراز در سال 1382
بررسی ابعاد سمفیز و عمق انتگونیال ناچ در الگوهای رشدی و مال اکلوژنهای مختلف
بررسی شیوع پوسیدگی دندان در بیماران دیابتی تایپ 5I تا 18 سال استان فارس
بررسی مقایسه ای تاثیر Patch لیدوکائین با ژل بنزوکائین در کاهش درد ناشی از تزریق در کودکان
بررسی فراوانی دندانهای کشیده شده و علل آن در جامعه جوان (28-18 ساله ها) شهر شیراز
مقایسه هیستولوژیک تاثیر موضعی ترکیب داروی آمینوبیس فسفونات با داکسی سایکلین و یا داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) و استروئیدی بر ضایعا
ملاحظات عمومی در جراحی دهان و فک و صورت در کهنسالان
مقایسه خارج دهانی اثر خمیر دندان سفید کننده و معمولی روی صافی سطح کامپوزیت میکروفیل در دو دوره یک ماهه و شش ماهه
بررسی میزان آگاهی والدین کودکان 12-6 ساله شهر شیراز از اهمیت حفظ دندانهای شیری کودکانشان در سال 79
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*